Informativno pismo 2017. mart

Vreme zabrane u 04. mesecu 2017. u Madjarskoj: Oslobodjenje od zabrane za kamione sa EURO 3-4-5-6 od 01.marta 2017. je završeno.

Niti do adrese svoje firme, niti do istovarnog mesta za vreme zabrane ne mogu kamioni otići.

Po tome, u aprilu 2017. po sledećem redu bude zabranjeno kretanje:

01. aprila 2016. (subota) od 22.00 časova do 02. aprila 2017. (nedelja) do 22.00 časova

08. aprila 2016. (subota) od 22.00 časova do 09. aprila 2017. (nedelja) do 22.00 časova 

13. aprila 2016. (četvrtak) od 22.00 časova do 14. aprila 2017. (petak) do 22.00 časova

15. aprila 2016. (subota) od 22.00 časova do 17. aprila 2017. (ponedeljak) do 22.00 časova

22. aprila 2016. (subota) od 22.00 časova do 23. aprila 2017. (nedelja) do 22.00 časova

29. aprila 2016. (subota) od 22.00 časova do 01. maja 2017. (ponedeljak) do 22.00 časova

IZUZECI:

Uglavnom su isti i sada kao u prethodnim periodima. Jeste, da se zakon o kretanju teretnih vozila decembra 2014 godine malo menjao, vozila i dalje imaju oslobodjenje od zabrane sa sledećim teretima:

cveće, životinje, sveže mleko, mlečni proizvodi, sveže i smrznuto meso i proizvodi od mesa, sveži pekarski proizvodi, brzo kvarljivi prehrambeni proizvodi, jaje, i sveže, sirovo voće, povrće i žitarice (nije smrznuto, nije sušeno, nije obradjeno itd) ili

vozila bez tereta koja su krenula po gore nevedene robe i imaju dokumentaciju o tome.

Izuzetci se naleze: 190/2008-as Kormányrendelet 5.§, www.mkfe.hu ili ovde (MEGNYITÁS »).

PAŽNJA! Ako vi brzo kvarljivu robu nosite, po dokumentima OBAVEZNO se mora naznačiti „brzo kvarljivo”: ili na madjarskom:„romlandó”  ili na engleskom: „perishable”!

Isto je važno: ako vozilo ima nekavo oslobodjenje od zabrane, vozač vozila u svakom slučaju mora imati odgovarajuću dokumentaciju o tome kod sebe!

Italijanska minimalna plata- obaveza elektronske najave kabotaže

Menjao se način najave kabotažnih prevoza u Italiji. Od 1. marta ove godine u elektronskom formatu se najava mora obaviti.

Kako smo već ranije najavili, po zakonu Decree. N. 136/2016 prevoznici svaki kabotažni prevoz moraju unapred  najaviti. Svaki kabotažni prevoz se mora 24 sata ranije od početka transporta najaviti italijanskim vlastima po zvaničnom formularu na talijanskom jeziku.

Od 01. marta 2017 se to mora on-line napraviti!!

Registrovati na sledećem web sajtu možete:

https://www.cliclavoro.gov.it/Pagine/Registrazione.aspx

Najava se može izvršiti, posle registracije, na sledećem web sajtu:

https://www.cliclavoro.gov.it/areariservata/Pagine/Cabotaggio_List.aspx

Prilikom kontrole sledeći dokumenti moraju se nalaziti kod vozača vozila:

 • ugovor o radu
 • obračun plate
 • opis radnog vremena
 • dokumentacija o uplati plate
 • osiguranje A1
 • karta E101 za zdravstveno osiguranje (Evropa)
 • podaci kontakt osobe u Italiji sa italijanskom adresom za stanovanje
 • podaci zvaničnog posrednika

RUSIJA: PROMENE U FORMATU CARINSKIH DEKLARACIJA

Po izveštaju IRU-a sledeće informacija Vam možemo predati:

Savezna Carinska služba Ruske Federacije od 2015 godine vrši eksperimente za uvod elektronskog prenaupućenja izmedju carisnkih ispostava. Na bazi dekreta br.62. od 18.02.2015 godine ruske carinske ispostave mogu primati elektronskih prenaupućenja, ili ostalih sličnih dokumenata sa digitalnim potpisom.  

20. marta 2017 stupa na snagu dekret br.144. od 30.08.2016 godine od Ruskog Ministarstva Finansije. Dekret obezbedjuje neprekidnu korist elektronskih tranzitnih deklaracija, označava uspešan završetak eksperimenta, i označava početni datum za svaku carinsku ispostavu.

Po tome Vas upozorimo na sledeće:

Po informacijama ASPAM RUS-a, člana IRU-a, Carina Rusije tako obavestila prevoznike da od 20. marta ove godine bude obavezna elektronična tranzitna deklaracija.

Važno je napomenuti da Carinski kodeks Carinske Unije i Kodeks Evroazijske Ekonomske Unije sadrži članke koje omogućavaju da pored elektroničnog formata se mogu koristiti i papirnati formati.

(čl 176. /4., čl. 179 . /3. i čl.180. / 5.  i  čl. 104. / 6.)

Prema medjunarodnim konvencijama (napr. KONVENCIJA TIR) odredjeni formati svakako mogu koristiti.- članak 182/2 i čl 105 / 6.

Kodeks Carinske Unije : http://www.tsouz.ru/Docs/kodeks/Pages/default.aspx

Prema gore navedenih, naspram dekreta br. 144., Kodeks Carinske Unije i nacrt Kodeksa Evroazijske Ekonomske Unije ne ograničava prevoznike u tome da koriste dokumente za tranzitnu garanciju u papirnatom formatu, uključujući i karnet TIR.

Po rešenju br. 21/15 30.11.2016. zajedničkih carinskih organa Carinske Unije od decembra 2016. neke carinske ispostave Rusije, Belorusije i Kirgistana su privremeno počeli koristiti elektronične tranzitne deklaracije. Po rezultatima možemo očekivati da ce članici Evroazijske Ekonomske Unije isto početi uvesti elektronični format po  svojim teritorijama.

Ako primećujete da ruske carinske vlasti neopravdane traže od Vas elektronični format tranzitne deklaracije, molimo Vas da to svakako prijavite!!!

NOVOSTI U POPUNJAVANJU TIR-EPD-A

Od 27. februara 2016. nova verzija TIR-EPD-a se proširila sa sledecim mogućnostina:

 • kod nove verzije najave TIR-EPD-a kao prvi korak se pojavljuje tip garancije i identifikacija vlasnika TIR-a. Kod toga koraka ne treba više nikakva informacija, možete preći na sledeći korak
 • broj i validnost TIR-a na kraju morati upisati
 • kod drugog koraka kod davanja pravca, način prevoza- vazdušni, drumski, zelečnički, vodeni – odmah naznačen drumski način
 • kod 4. koraka gde su podaci vozila i vozača, možete naznačiti podatke svakog vozila i svakog vozača. U osnovici program pretpostavlja da će isto vozilo i isti vozač biti do kraja transporta, u slučaju raznih podataka morate vaditi naznaku
 • i po zadnjem koraku program automatično uzima date e-mail adrese, gde će moći davati aktuelna obavestenja

Postoji nada za ubrzavanje carinskih formalnosti u Srbiji

Od anketa od 13. do 19. marta ove godine se očekuje ubrzavanje carinskih formalnosti u Srbiji.

Srpske vlasti u ovom periodu po anketi skupljaju informaciju o svom radu. Po anketi se otkrivaju slabosti, vremenski period carinjenja.

Anketu su organizovali srpske carinske vlasti, vlasti drugih zemalja i World Bank.

Od ankete se očekuje da će se ubrzavati rad carine u Srbiji.

Vozači kamiona i autobusa i dalje su obavezni za vizu  u Turskoj

Po vestima od 09.februara 2014 smo se nadali da državljanini Madjarske mogu bez vize putovati za Tursku. To je istina, ali samo za turiste. Vozači kamiona i autobusa i dalje moraju vizu tražiti na turskom konzulatu u Budimpešti.

Konzulat (1062 Budapest, Andrássy út 123.) je otvoren za vize svaki radni dan od 9:30-12:30.

Rok dobijanja vize je 1 dan. Prvi dan prepodne se predaje molbu za vizu i drugi dan prepodne se već preuzimati.

Paznja! Za dobijanje vize za Tursku se morate registrovati.

Koraci registracije:

 1. popunite formular i sačuvajte (Save and proceed  pritisnite)
 2. dodajtu sliku formata za ličnu kartu i zahtev od firme. Tu nema promene, znači, trazite višestručnu vizu, za jednu godinu.
 3. Dodajte na jedan list fotokopiranu saobraćajnu i vozačku dozvolu i to popunite

Ako ste popunili formular, sačuvajte i printajte. (Pazite, umesto naznačenog 1 MB-a program samo 100 kB-a voli) Sa tim dokumentom mozete ići na konzulat moliti vizu.

Daljnji dokumenti za vizu:

            važeći pasoš

            slika

            internetski i printan zahtev

            kopija sobraćajne i vozačke dozvole

            putničko osiguranje do kraja trajanje vize       

Važno:

vizu dobijate samo u onom slučaju, ako imate putničko osiguranje do kraja trajanja vize. Bez toga nemojte ni krenuti!!

Cene vize:

jednokratni ulaz:             60,- EUR

za više ulaza u godini:  180,- EUR

Web sajt od konzulata: www.budapest.emb.mfa.gov.tr

NERADNI DAN JE VELIKI PETAK U MADJARSKOJ

07. marta 2017 je Madjarska skupština donela resšenje da ce veliki petak pred uskrs biti praznik tj.neradni dan.

Molimo Vas da tako planirate svoje transporte!!

I pošto će biti neradni dan, po putevima bude i zabrana!

Kako smo gore naveli, po sledećem redu bude zabrana:

13. aprila 2016. (četvrtak) od 22.00 časova do 14. aprila 2017. (petak) do 22.00 časova

Molimo Vas da gore navedene informacije uzimate u obzir!!!

MADJARSKA PUTARINA:

E-Putarina u Madjarskoj

Otkada je uvedena e-putarina ( 1 jula 2013.) u Madjarskoj,  u graničnim ispostavama naše firme IBUSZ Kft možete kupovati madjarske GO-BOX aparate (OBU) i relacionih karata u HU-GO sistemu!!!

www.ibuszvam.hu

Call center od sistema HU-GO na nemačkom i engleskom jeziku možete zvati od 08.00 do 16.00 časova:

06-40-40-50-60

(iz Madjarske normalna tarifa)

+36-36-587-500
(iz inostranstva normalna tarifa)

Bezbedan i srećan put vam želi

Carinska agencija IBUSZ

Kategória: Srbskij