Hírlevél 2017. március

2017. márciusi közlekedési korlátozások Magyarországon: március 1-jén életbe lép a kamionstop „tavaszi rendje” Magyarországon. A hónap első hétvégéjétől (március 4-5.) a hétvégi kamionstop megállásra kényszeríti az összes belföldi, valamint nemzetközi fuvarfeladatot teljesítő, 7,5 t legnagyobb megengedett össztömeg feletti tehergépjárműveket a hazai utakon.

Március 1-jén véget ér a kamionstop „téli rendje” Magyarországon, mely a téli hónapokban biztosított hétvégi mentességet a kevésbé szennyező, nemzetközi forgalomban közlekedő nehéz-tehergépjárműveknek. A hónap első hétvégéjétől (március 4-5.) tehát a hétvégi kamionstop már rájuk is vonatkozik, s így megállásra kényszeríti mind a belföldi, mind a nemzetközi fuvarfeladatot teljesítő 7,5 t legnagyobb megengedett össztömeg feletti tehergépjárműveket a hazai utakon.

Március 15-i nemzeti ünnepünk idén szerdára esik, a nemzeti ünnepen a szokásos vasárnapi kamionstop érvényes.

Márciusban így alakul a nehéz-tehergépjárművek tilalmi órarendje Magyarországon:

2017. március 4. (SZO) 22:00 órától » március  5. (V) 22:00 óráig

2017. március 11. (SZO) 22:00 órától » március 12. (V) 22:00 óráig

      2017. március 14. (K) 22:00 órától » március 15. (SZ) 22:00 óráig

2017. március 18. (SZO) 22:00 órától » március 19. (V) 22:00 óráig

2017. március 25. (SZO) 22:00 órától » március 26. (V) 22:00 óráig

KIVÉTELEK MAGYARORSZÁGON. — Márciusra a kivételek itthon nagy vonalakban a megszokottak. Habár volt kisebb jogszabályváltozás 2014 decemberében, azonban továbbra is mentességet élveznek az élő állatot, friss tejet, tejterméket, friss és fagyasztott húst és hústerméket, friss pékárut, gyorsan romló élelmiszert, tojást, valamint friss, nyers, nem fagyasztott, nem szárított, nem feldolgozott zöldséget és gyümölcsöt, gabonát stb. szállító — illetve ilyen szállítási cél érdekében a fel- és lerakóhely között, továbbá azok és a telephely viszonylatában üresen közlekedő — tehergépkocsik. A közlekedési korlátozás alól mentesülők körét a 190/2008-as kormányrendelet 5. §-a rögzíti, melyet mindig megtalál a www.mkfe.hu nyitóoldalán, a nagy képeknél vagy közvetlenül itt (MEGNYITÁS »).

FONTOS! Ha Ön romlandó élelmiszert szállít vagy fuvaroz, a menetokmányon mindenképpen legyen feltüntetve, hogy „romlandó” (külföldön angolul: „perishable”)! Szintén lényeges, hogy a mentességek egyes eseteiben a tehergépjármű vezetőjének menetokmányként a fedélzeten kell tartania a megbízó vagy a szállító által kitöltött iratot, azaz a kormányrendelet 4. melléklete szerinti tartalommal kiállított nyilatkozatot.

MIT JELENT A KAMIONSTOP „TÉLI” „TAVASZI”, STB. RENDJE? — Az évszakok természetesen nem jogszabályi jelölések, ám a könnyebb megértés kedvéért a korlátozási rendeletben kijelölt határnapok mentén az évet célszerű képzeletben négy részre szeletelni, melyek többé-kevésbé egy-egy évszakkal társíthatók.

Március 1. szintén egy határnap. Mint minden tavasszal, így idén is eddig tart a kamionstop téli rendje. Télen a hétvégi és ünnepnapi közlekedési korlátozás alól Magyarországon mentesülnek a legalább EURO 3-as környezetvédelmi besorolású, nemzetközi forgalomban közlekedő tehergépkocsik. A mostani téli szezonban tehát a február 25-26-i hétvége lesz az utolsó ilyen „téli szabad hétvége” a környezetbarát, nemzetközis járműveknek. A hónap első hétvégéjétől (március 4-5.) már kamionos szemmel is tavasz lesz: ekkor a hétvégi korlátozás már mind a belföldi, mind a nemzetközi utat teljesítő 7,5 t legnagyobb megengedett össztömeg feletti tehergépjárműre vonatkozik a hazai utakon. (A nyári tilalmi rend kezdete július 1. lesz, arról majd akkor szólunk részletesen.)

Olasz minimálbér – március 1-től online bejelentési kötelezettség a kabotázsra

Változott az Olaszországban végzett kabotázsra vonatkozó bejelentési kötelezettség. 2017. március 1-től online kell kitölteni a bejelentést.

Ahogy azt már megírtuk, az olasz Decree. N. 136/2016 számú törvényben elfogadott jogszabály és annak végrehajtási rendelkezései szerint jelenleg a fuvarozókat bejelentési kötelezettség terheli. Bármely kabotázsfeladatot be kell jelenteni az olasz hatóságoknak minimum 24 órával a fuvarozás megkezdése előtt, az olasz nyelvű hivatalos formanyomtatvány kitöltésével.

2017. március 1-től a bejelentést online kell megtenni!

Regisztrálni az alábbi linken lehet:
https://www.cliclavoro.gov.it/Pagine/Registrazione.aspx

A bejelentést pedig – regisztráció után – itt kell megtenni:
https://www.cliclavoro.gov.it/areariservata/Pagine/Cabotaggio_List.aspx

Ellenőrzés esetén az alábbi dokumentumokat továbbra is be kell bemutatnia a gépkocsivezetőnek nyomtatott vagy elektronikus formában, olasz nyelven:

 • munkaszerződés
 • bérjegyzék
 • munkaidő nyilvántartás
 • a munkabér kifizetésének igazolása (pl. banki utalást igazoló dokumentum)
 • A1-es társadalombiztosítási igazolás
 • E101 európai egészségbiztosítási kártya
 • Olaszországban lakóhellyel rendelkező kapcsolattartó személy adatai
 • Törvényes képviselő adatai

 Az Oroszországban benyújtásra kerülő vámárunyilatkozatokat érintő változás

Az IRU-tól kapott információk alapján az alábbiakról tájékoztatjuk Önöket:

Az Orosz Föderáció Szövetségi Vámszolgálata 2015. óta kísérletet folytat a vámáru továbbításhoz szükséges elektronikus árunyilatkozat bevezetése érdekében. Az eljárás alapjául a 2015.02.18-i keltű, 62. számú OF SzVSz rendelet szolgál, amely szerint egyes orosz vámhivatalok elfogadhatnak elektronikus tranzit árunyilatkozatokat és egyéb, annak megfelelő dokumentumokat, digitális aláírással ellátva.

2017. március 20-án hatályba lép az Orosz Föderáció Pénzügyminisztériumának 144n. számú,
2016.08.30-i keltű rendelete. Ez a rendelet biztosítja az elektronikus árunyilatkozatokkal lebonyolított vámáru továbbítási eljárások folyamatosságát, egyben jelzi a kísérlet sikeres befejezését, valamint a tranzit eljárásokban alkalmazott elektronikus árunyilatkozatok elfogadásának kezdetét minden oroszországi vámhivatalra kiterjedően.

A fentiek alapján a következőkre hívjuk fel a figyelmüket:

Az IRU orosz tagegyesületétől (ASMAP RUS) származó információk szerint néhány esetben az orosz vámhatóság úgy tájékoztatta a fuvarozókat, hogy 2017. március 20. után kötelező lesz elektronikus formában benyújtani a tranzit árunyilatkozatokat.
Fontos megjegyezni, hogy a Vámunió Vámkódexe 176. cikk 4. bek., 179 . cikk 3. bek. és 180. cikk. 5. bek., valamint az Eurázsiai Gazdasági Közösség Vámkódex tervezete 104. cikk 6. bek. szerint a vámárunyilatkozatok benyújthatóak írásban és/vagy elektronikus formában, tehát papír alapú dokumentumként is.
Ugyanakkor a Vámunió Vámkódexe 182. cikk 2. bek. és az Eurázsiai Gazdasági Közösség Vámkódex tervezete 105. cikk 6. bek. alapján a nemzetközi egyezményekben (mint pl. a TIR Egyezmény) meghatározott dokumentumok is benyújthatók tranzit árunyilatkozatként.

(A Vámunió Vámkódexe: http://www.tsouz.ru/Docs/kodeks/Pages/default.aspx)

Fentiek alapján, annak ellenére, hogy a 144n. számú rendelet életbe lép, a Vámunió Vámkódexe és az Eurázsiai Gazdasági Közösség Vámkódex tervezete előírásai nem korlátozzák a fuvarozókat abban, hogy a tranzit során elvégzett vámeljárásokban papír alapú dokumentumokat használjanak, beleértve a TIR igazolványt.

A Vámunió Tagállamai Vámszerveinek Közös Testülete 21/15 sz. 2016.11.30-i keltű döntése alapján 2016. decemberétől egyes orosz, belarusz és kirgiz vámhivatalok megkezdték a kísérletet az elektronikus vámárutovábbítási árunyilatkozatok befogadásával. Ezért várható, hogy az orosz kísérlet sikere nyomán a közeljövőben kiterjesztik a gyakorlatot az Eurázsiai Gazdasági Közösség tagállamaira.

Abban az esetben, ha 2017. március 20-át követően az orosz vámhatóság megalapozatlan követeléssel lép fel a tranzit árunyilatkozat kötelezően elektronikus benyújtása iránt, kérjük, késedelem nélkül tájékoztassa az IRU Titkárságát közvetlenül a hotline@iru.org e-mail címen, vagy az MKFE TIR szakterületet.
Közelgő változások a TIR-EPD alkalmazásban

A TIR-EPD alkalmazás újabb verziója a következő új lehetőségekkel fog bővülni 2017. február 27-től:

•    Új TIR-EPD rögzítésekor első lépésként megjelenik a garancia típusa és a TIR Birtokos azonosítója. Mivel ennél a lépésnél még nem kell semmilyen adatot bevinni, a TIR-EPD felhasználó folytathatja közvetlenül a következő lépéssel.
•    A TIR igazolvány számát és érvényességi idejét csak a TIR-EPD kitöltés utolsó lépésnél kell majd felvinni. Ez a módosítás a felhasználói javaslatok alapján történt, ezzel is több rugalmasságot biztosítva a nyilatkozat kitöltés során.
•    A TIR-EPD kitöltés második lépéseként, az útvonal megadásakor, az országok közti fuvarozási mód megadására kerül sor (közút, vasút, légi, tengeri) – alapértelmezésben a közút van kijelölve. Ez, és a következő fejlesztés a TIR intermodális felhasználását teszi lehetővé.
•    A TIR-EPD kitöltés negyedik lépésénél, ahol a jármű és a gépkocsivezető adatait kell megadni, lehetséges lesz különböző járművek és –igény szerint- gépkocsivezetők adatait rögzíteni minden útszakaszhoz. Alapértelmezésben a program feltételezi, hogy ugyanaz marad a jármű és a gépkocsivezető is a teljes út során. Ettől eltérő esetben ki kell venni a jelzést a megfelelő jelölőnégyzetből.
•    Végül az alkalmazás automatikusan érvényesíti az utolsó lépésben megadott e-mail címe(ke)t, melyre a TIR-EPD-vel kapcsolatos értesítések kerülnek elküldésre.

Felmérést végez a szerb vámhatóság

A szerb vámhatóság 2017. március 13. és 19. között felmérést végez legforgalmasabb belső vámhivatalainál, hogy gyorsabbá és rugalmasabbá tegye a jövőbeni vámeljárásokat.
A március eleji felmérés fő célja a szerb vámeljárás átlagos idejének felmérése és az ügyintézés gyenge pontjainak feltárása, majd ezek figyelembevételével a vámeljárások gyorsabbá és rugalmasabbá tétele.
A felmérést a szerb vámhatóság, más országok hatóságai és a Világbank végzi. A gépkocsivezetőkre ez semmilyen plusz terhet nem ró, nem vonatkozik rájuk nyomtatvány kitöltési kötelezettség. A nyomtatványokat a vámhivatal tölti ki.

Szerbiába való belépéskor a beléptető vámhivatal tölti ki a kérdőívet, majd a szerb rendeltetési vámhivatalhoz továbbítja a gépkocsivezető által, az áruhoz csatolt dokumentumokkal együtt.
Szerbia elhagyásakor a vámárut egy, az illetékes szerb vámhatóság által kitöltött kérdőív fogja végigkísérni a szerb határig. A kérdőívet a határon – a kiléptető határvámnál – kell leadnia a gépkocsivezetőnek.

A felmérés ideje alatt némileg növekedhet az ügyintézési idő, ám a későbbiekben, éppen a felmérésnek köszönhetően, várhatóan csökkenni fog a vámeljárás hossza.

Busz- és kamionsofőröknek továbbra is vízumköteles Törökország –

A hazai sajtóban — 2014. február 9-én — számos híradás szólt arról, hogy a keleti nyitás politikájának eredményeképpen a magyar állampolgárok vízummentesen léphetnek be Törökországba. Azonban fontos kiegészítenünk ezt a hírt azzal: a könnyítés kizárólag a turistaként oda látogatókat illeti meg. A tehergépkocsi- és buszvezetőknek változatlanul előre kell vízumot igényelniük a Török Köztársaság Budapesti Nagykövetségén.

A nagykövetségen (1062 Budapest, Andrássy út 123.) munkanapokon 9:30 – 12:30 között intézhető a török vízum. Az eljárás legkevesebb 1 munkanap, azaz egy adott gépkocsivezető egyik délelőtt beadott kérelmére válaszul másnap délelőtt általában már átveheti a kész vízumot.

Figyelem, a budapesti Török Nagykövetségen történő vízumügyintézést megelőzően előregisztrációra van szükség, amelyet IDE KATTINTVA tehet meg.

Az előregisztráció lépései:
1. Töltse ki az űrlapot, majd mentse el (Save and proceed).
2. Töltsön fel egy igazolványképet, és a céges kérelmet. Itt nincs változás, tehát többszöri, éves vízumot igényeljen.
3. Töltse fel – egy lapra másolva – a forgalmi engedély és a jogosítvány másolatát.

Ha kitöltötte az adatlapot, és feltöltötte a beszkennelt dokumentumokat (figyelem, a rendszer 1 MB-ot ír feltöltési korlátként, de a gyakorlatban 100 kB körüli méretet fogad), akkor a végén ki tudja nyomtatni azt a nyomtatványt, amellyel a budapesti nagykövetségre kell menni.

A vízumigényléshez szükséges további dokumentumok:

 • érvényes útlevél
 • igazolványkép
 • a feltöltött kérelem (kinyomtatva is)
 • forgalmi engedély és jogosítvány másolat
 • a vízum lejártáig érvényes utasbiztosítás
Fontos!
Vízumot csak akkor állít ki a Török Nagykövetség, ha az igénylő a vízum   lejártáig érvényes utasbiztosítással rendelkezik. Mielőtt elindítaná a   vízumigénylést, győződjön meg róla, hogy rendelkezik az igényelni kívánt vízum   érvényességének teljes időtartamára szóló utasbiztosítással.


Az előregisztrációval megszüntették az adatlapot, ami jelenleg a honlapon van – ez nem kell már!

A török vízum kiállításának díja:

• egyszeri belépő: 60 EUR
• éves többszöri: 180 EUR

A díj megfizetéséről (török nyelven) névre szóló számlát állítanak ki a nagykövetségen.

Internetes elérhetőség: www.budapest.emb.mfa.gov.tr

Munkaszüneti nappá nyilvánították nagypénteket

Az Országgyűlés 2017. március 7-én munkaszüneti nappá nyilvánította nagypénteket, így idén április 14-e is ünnepnap. Kérjük tagjainkat, hogy fuvarszervezéskor ezt tartsák szem előtt!

Az MTI tájékoztatása szerint az Országgyűlés munkaszüneti nappá nyilvánította nagypénteket, így 2017-től 4 napos munkaszüneti ünneppé válik húsvét.

Fuvarozói szempontból azonban egy kicsit összetettebb a helyzet, az alábbi időpontokban lesznek korlátozások Magyarország útjain.

 • 2017. április 13. (Cs) 22:00 órától » április 14. (P) 22:00 óráig
 • 2017. április 15. (Szo) 22:00 órától » április 17. (H) 22:00 óráig

A megadott időszakokban sem a belföldi, sem a nemzetközi fuvarfeladatokat teljesítő, 7,5 t legnagyobb megengedett össztömeg feletti tehergépjárművek nem közlekedhetnek a hazai utakon.

Kérjük tagjainkat, hogy a fentiek figyelembevételével tervezzék fuvarjaikat.

E-útdíj MAGYARORSZÁGON  

2013. július 1-től működik a viszonylati jegy váltása és az OBU  fedélzeti egység értékesítése és regisztrálása a HU-GO rendszerben a határokon lévő IBUSZ Irodáinkban !

www.ibuszvam.hu

HU-GO angol és német nyelvű ügyfelei 08.00 és 16.00 óra között hívhatják a call centert.

06-40-40-50-60

(helyi tarifával hívható Magyarországról

+36-36-587-500
(külföldről normál díjszabás szerint hívható)

Balesetmentes közlekedést kívánunk !

IBUSZ Vámügynökség

www.ibuszvam.hu

Kategória: Magyar