Informativno pismo 2017. april

Vreme zabrane u 05. mesecu 2017. u Madjarskoj: Oslobodjenje od zabrane za kamione sa EURO 3-4-5-6 od 01.marta 2017. je završeno.

Niti do adrese svoje firme, niti do istovarnog mesta za vreme zabrane ne mogu kamioni otići.

Po tome, u maju 2017. po sledećem redu bude zabranjeno kretanje:

29. aprila 2016. (subota) od 22.00 časova do 01. maja 2017. (ponedeljak) do 22.00 časova

06. maja 2016. (subota) od 22.00 časova do 07. maja 2017. (nedelja) do 22.00 časova

13. maja 2016. (subota) od 22.00 časova do 14. maja 2017. (ponedeljak) do 22.00 časova

20. maja 2016. (subota) od 22.00 časova do 21. maja 2017. (nedelja) do 22.00 časova

27. maja 2016. (subota) od 22.00 časova do 28. maja 2017. (nedelja) do 22.00 časova

IZUZECI:

Uglavnom su isti i sada kao u prethodnim periodima. Jeste, da se zakon o kretanju teretnih vozila decembra 2014 godine malo menjao, vozila i dalje imaju oslobodjenje od zabrane sa sledećim teretima:

cveće, životinje, sveže mleko, mlečni proizvodi, sveže i smrznuto meso i proizvodi od mesa, sveži pekarski proizvodi, brzo kvarljivi prehrambeni proizvodi, jaje, i sveže, sirovo voće, povrće i žitarice (nije smrznuto, nije sušeno, nije obradjeno itd) ili

vozila bez tereta koja su krenula po gore nevedene robe i imaju dokumentaciju o tome.

Izuzetci se naleze: 190/2008-as Kormányrendelet 5.§, www.mkfe.hu ili ovde (MEGNYITÁS »).

PAŽNJA! Ako vi brzo kvarljivu robu nosite, po dokumentima OBAVEZNO se mora naznačiti „brzo kvarljivo”: ili na madjarskom:„romlandó”  ili na engleskom: „perishable”!

Isto je važno: ako vozilo ima nekavo oslobodjenje od zabrane, vozač vozila u svakom slučaju mora imati odgovarajuću dokumentaciju o tome kod sebe!

Poljska je uvela novi sitem registracije (SENT), sličan madjarskom EKAER-u

U Poljskoj će se uskoro uvesti novi sistem za kontrolu robe u drumskom saobraćaju tkzv. SENT. Zakon o kontroli robe u drumskom saobraćaju 17. aprila 2017 stupa na snagu, ali kažnjavanje tek 01. maja 2017 počinje.

Obaveštavamo Vas da u Poljskoj uvedu novi kontrolni sistem za pokret robe u drumskom saobraćaju (SENT) sličan madjarskom sistemu EKAER. 03.aprila 2017 su najavili i za 14 dana, 17. aprila stupa na snagu. Neki detalji zakona koji važe za kažnjavanje, tek 01. maja 2017 stupaju na snagu.

Tekst zakona na poljskom jeziku odavde mozete otvoriti: ctrl+click

Robe koje se moraju prijaviti:

Gorivo u tečnom stanju, benzini za motor, nafta, bionafta, ulja za mazanje, additivi za gorivo, antifriz na bazi etilnog alkohola, razredjivači, denaturisani alkohol, sušeni duvan, tj. takve robe koje su često predmet prevare u prijavljivanju poreza i tako najveći manjak prave u budžetu.

Lista po tarifnim brojevima i osetljive robe.

Izuzeci:

  • sa markicama za akcizu, u pojedinačnom pakovanju
  • pošiljke do 500 kg-a ili  do 500 litara
  • pošiljke pošte, ili za vojne i medjunarodne organizacije izvšeni prevozi

Predvidjeni detalji zakona se osnivaju na nemačkom, portugalskom i madjarskom iskustvu.

Bitna je razlika da prijavljivanje robe je obavezna NE samo za prevoze za Poljksu i iz Poljske. nego i za tranzitne prevoze, što u velikoj meri otežava posao prevozničkih firmi.

Kontrola prijavljivanja se vrši preko tele-informatskog sistema (SENT) sa Elektronične Platforme Carniske i Porezne Službe (PUESC) od Državne Kontrole Poreza (Krajowa Administracja Skarbowa – KAS). Ovaj SENT prima, čuva prijave i dodatke za prijave i podatke za kontrolu. Referentni broj . slično madjarskom sistemu- primaoc ili pošiljaoc u Polskoj traži, ali za tranzitne prevoze to mora prevoznik tražiti.

Web sajt za sada nije otvoren, testove rade na njemu.

Prijavu robe za stranih prevoznika su pojednostavili – od njih se ne traži elektronični potpis niti opširna registracija. Referentni broj će 10 dana važiti – moći će predati u SMS poruci , u e-mail-u ili na papiru.

Sankcije:

Kontrolu će vršiti Služba za kontrolu putarine  – milicija, služba za kotrolu puteva, carina i graničari.

  • Ako su priamoc ili pošiljaoc dužni za prijavu i nisu napravili ili su su lažne podatke prijavili – 46% od vrednosti robe i minimalno 20000 PLN se daje za kaznu
  • Ako prevoznik ne daje prijavu – 20000 PLN je kazna. Ako je u detaljima greška ili aktualizacija ne valja – 5000 PLN.
  • Ako pošiljka ne odgovara po vrsti, po težini, po količini ili po volumenu prijavljenim podacima ili je pošiljka sa povećanom rizikom (osetljiva)  – stavlja se plomba ili ako nije napravljena prijava – pošiljka se oduzima.

Nadležnost šofera: bez referentnog broja ( ili sa dokumentacijom o prijavi) ne može krenuti, pošto kazna bude 5000-7000 PLN.

Prema prethodnim računavanjima izmedju 2017 i 2026 otpr. 6,5 milijardi PLN bude redovnih uhoda u budžet.

Period strpljivosti:

Do 01. maja 2017 se ne kažnjava

Belgija je uvela primenjivanje minimalne plate za kabotažne prevoze

U slučaju kabotažnih prevoza u Belgiji , na web sajtu www.limosa.be se moraju radnici i vlasnici firme prijaviti.

Za vreme kabotažnog prevoza minimalnu platu moraju firme radnicima platiti.

Svote su na web sajtu:

https://www.salairesminimums.be/document.html?jcId=e4f43b8462814a79b780b4feb1ae1eaa&date=03/04/2017
po sledećoj tabeli:

Kategorija

Nedeljno 38 sati

Nedeljno 39 sati
Sa kompenzacijom za 6 dana

Vozač vozila do 7 tona

10,8865 €

10,6075 €

Vozač vozila od 7–15 tona

11,1310 €

10,8455 €

Vozač vozila iznad 15 tona, šlepera,   vozila sa ADR-om i hladnjača

11,5210 €

11,2250 €

Pažnja!!

Pri registraciji na web sajtu (create an account) samo privatnu osobu možete registrovati, firme ne!!

Do oktobra je zatvoren tunel Arlberg

Izmedju 24.aprila i 02.oktobra 2017 je zbog radova zatvoren tunel Arlberg u oba pravca na autoputu S16 izmedju Tirola I Voralberga.

Zbog opširnih obnavljanja i zbog izrada obilaznih puteva tunel bude u oba pravca zatvoren.

Za vreme zatvaranja možete koristiti kao alternativne mogućnosti: Albert prevoj ili ovde:

http://www.asfinag.at/documents/10180/16108/Sperre_Arlberg_Ausweichrouten_EN.jpg/698252ab-399e-4f41-bc50-d6a784ab4b71?t=1427298234488

Elektronska prijava robe u Turskoj

Od IRU-a smo dobili sledeće obaveštenje:

Carina Turske od 25.04.2017 obavezuje da se robe u drumskom saobraćaju elektronski prijavljuju prilikom ulaza u Tursku i za tranzitne prevoze.

TIRCUS online sistem ili IRU TIR EPD sistem daje mogućnost za elektronsku registraciju robe.

Ta ragistracija robe važi za prevoze sa TIR-CARNET-om – saglasno sa TIR Konvencijom – 24. članak (1). Robe sa T dokumentima ne podležu toj obavezi.

Održavanje elektronskih sistema kod carine Kazahstana.

Od IRU-a sledeće informacije smo dobili:

Završilo se održavanje elektronskog sistema u Kazahstanu. Opet se može prijavljivati roba elektronski preko TIR EPD sistema.

Predlog za promenu zakona o minimalnoj plati u poslanom radu za prevoznika je kod Parlamenta Austrije

Na predatu molbu za olakšanje zakona o minimalnoj plati za prevoznika je stigao odgovor: izgleda, da ako bude zadnje „DA”, od 01.juna 2017 bude olakšanje u registraciji i u administraciji radnika u prevozničkom sektoru.

Vlada Austrije je predala molbu austrijskom parlamentu i po pozitivnom glasanju se očekuje promena u zakonu koja će se stupati na snagu 01.juna 2017.

Obratite pažnju, da ove promene su još na nivou molbe, zato pripazite da momentalno još po zakonu od 01.januara 2017 morate svu dokumentaciju pripremati!!!

Savez Madjarskih Prevoznika (MKFE) i dalje tvrdi i protestuje protiv svih zakona o minimalmoj plati u poslanom radu u celoj Evropi; da zakon o tome se ne uvažava za radnike u prevozničkom sektoru.

Ti zakoni nisu u saglasnosti sa domaćim pravilima bilo u adminstraciji, bilo u načinu obračuvanje i knjiženje plate.

Najvažniji detalji predloga za olakšavanje predati austrijskom parlamentu:

Olakšanje prijavljivanja radnika

po molbi prevoznici u okviru od 6 meseci mogu okvirno prijaviti radnike, bez konkretnih slučajeva i konkretnih naloga. U okvirnoj prijavi u tom periodu podatke radnika i registacioni broj korišćenih vozila bi se moglo samo dati. U slučaju novih radnika i vozila se može promenti prijava. Podaci nalogodavca i mesto rada se ne moraju prijaviti. Pojam „prevoznik” znači i prevoznik i osaba i robe.

Dokumentacija na mestu rada

Po promeni se samo ugovor o radnom statusu i evidencija o radnom vremenu mora držati/čuvati u vozilu. Ostala dokumentacija se ne mora u vozilu čuvati ali po pozivu vlasti se mora predati. Overa o uplatu plate, prijavljivanje radnika i overa o osiguranju se može pokazati i u elektroničnom formatu.

Predstavnik radnika

U budućnosti ako firma ne daje konkretnu kontakt osobu kao predstavnika, automatično vozač bude kontakt osoba.

Novi Kodeks o kontroli šengenskih granica je stupao na snagu

U aprilu 2017 nema povećanih čekanja po granicama zbog pojačane kontrole

7. aprila 2017. je stupao na snagu novi kodeks o povećanoj kontroli na šengenskim granicama. Po naredbi od svake osobe koja ulazi u šengensku zonu se mora tražiti putna isprava i to mora da se kontroliše, i po izlazu i po ulazu jednako. To je zbog toga da se vidi da ta osoba nije opasna za obezbednost i sigurnost.

Takva pojačana kontrola se vrši po slovačko-ukrajinskoj, madjarsko-ukrajinskoj, -srpskoj, -rumunskoj, i slovenačko-hrvatskoj granici. I kod ulaza i kod izlaza.

Kod izlaza na madjarsko-rumunskoj granici slučajno biraju, ali kod ulaza kod svake osobe se mora raditi.

Po izveštaju rumunske pogranične vlasti, nema većeg čekanja zbog te kontrole.

MADJARSKA PUTARINA:

E-Putarina u Madjarskoj

Otkada je uvedena e-putarina ( 1 jula 2013.) u Madjarskoj,  u graničnim ispostavama naše firme IBUSZ Kft možete kupovati madjarske GO-BOX aparate (OBU) i relacionih karata u HU-GO sistemu!!!

www.ibuszvam.hu

Call center od sistema HU-GO na nemačkom i engleskom jeziku možete zvati od 08.00 do 16.00 časova:

06-40-40-50-60

(iz Madjarske normalna tarifa)

+36-36-587-500
(iz inostranstva normalna tarifa)

Bezbedan i srećan put vam želi

Carinska agencija IBUSZ

Kategória: Srbskij