Informativno pismo 2017. maj

Vreme zabrane u 06. mesecu 2017. u Madjarskoj: Oslobodjenje od zabrane za kamione sa EURO 3-4-5-6 od 01.marta 2017. je završeno.

Niti do adrese svoje firme, niti do istovarnog mesta za vreme zabrane ne mogu kamioni otići.

Po tome, u junu 2017. po sledećem redu bude zabranjeno kretanje:

03. juna 2016. (subota) od 22.00 časova do 05. juna 2017. (ponedeljak) do 22.00 časova

10. juna 2016. (subota) od 22.00 časova do 11. juna 2017. (nedelja) do 22.00 časova

17. juna 2016. (subota) od 22.00 časova do 18. juna 2017. (nedelja) do 22.00 časova

24. juna 2016. (subota) od 22.00 časova do 25. juna 2017. (nedelja) do 22.00 časova

IZUZECI:

Uglavnom su isti i sada kao u prethodnim periodima. Jeste, da se zakon o kretanju teretnih vozila decembra 2014 godine malo menjao, vozila i dalje imaju oslobodjenje od zabrane sa sledećim teretima:

cveće, životinje, sveže mleko, mlečni proizvodi, sveže i smrznuto meso i proizvodi od mesa, sveži pekarski proizvodi, brzo kvarljivi prehrambeni proizvodi, jaje, i sveže, sirovo voće, povrće i žitarice (nije smrznuto, nije sušeno, nije obradjeno itd) ili

vozila bez tereta koja su krenula po gore nevedene robe i imaju dokumentaciju o tome.

Izuzetci se naleze: 190/2008-as Kormányrendelet 5.§, www.mkfe.hu ili ovde (MEGNYITÁS »).

PAŽNJA! Ako vi brzo kvarljivu robu nosite, po dokumentima OBAVEZNO se mora naznačiti „brzo kvarljivo”: ili na madjarskom:„romlandó”  ili na engleskom: „perishable”!

Isto je važno: ako vozilo ima nekavo oslobodjenje od zabrane, vozač vozila u svakom slučaju mora imati odgovarajuću dokumentaciju o tome kod sebe!

U Evropi se strogo kontolise brza vožnja

Od prevozničkih firmi smo dobili informaciju da na teritoriji Evrope se vrši povećana kontrola brzina vozila. Po snimkama fiksnih i mobilnih radara i u roku od 6 meseci znaju poslati kazne zbog prekoračanja dozvoljene brzine.

Molimo Vas da upozorite Vase vozače da više obrate pažnju na održavanje dozvoljene brzine i na teritorijalna ograničenja!!

Portugalija je privremeno vratila kontrolu putnika na svjim granicama

Zbog posete pope Franjo za Fatimu od 10.-14 maja su povećali kontrolu na granicama:

Valença – Viana do Castelo
Vila Verde da Raia – Chaves
Quintanilha – Bragança
Vilar Formoso – Guarda
Monfortinho – Castelo Branco
Marvão – Portalegre
Caia – Elvas
Vila Verde de Ficalho – Beja
Vila Real de Santo António

Poljska je uvela novi sitem registracije (SENT), od 01. maja se kažnjava

U Poljskoj su uveli novi sistem za kontrolu robe u drumskom saobraćaju tkzv. SENT. Zakon o kontroli robe u drumskom saobraćaju 17. aprila 2017 je stupila na snagu, i kažnjavanje 01. maja 2017 počinju.

Obaveštavamo Vas da u Poljskoje uveden novi kontrolni sistem za pokret robe u drumskom saobraćaju (SENT) sličan madjarskom sistemu, EKAER, je proradio. Prijavljivanje robe je obavezna za robe za Poljsku i iz Poljske I ZA TRANZITNE PREVOZE!!!

Tekst zakona na poljskom jeziku odavde mozete otvoriti: ctrl+click

Važno je:

dve šifre morate dobiti za prevoze: jedan broj od SENT-a od 18 brojki i jedan broj takozvani CARRIER-KEY od 7 ili 8 brojki. U slučaju prevoza za Poljsku primaoc, u slučaju prevoza iz Poljske utovarioc/ pošiljaoc mora predati prevozniku da bi se prijava mogla nadoknaditi sa podacima robe tražena od prevoznika.

Websajt gde se može prijavljivati:         https://puesc.gov.pl/en/sent-formularze

https://puesc.gov.pl/en/web/puesc/strona-glowna

Na tom websajtu sledeće informacije možete naći:

  1. Prijava prevoza sa strane pošiljaoca u slučaju započetog prevoza na teritoriji Poljske:

–        Popunjavanje prijave – Za popunjavanje obavezan pošiljaoc

–        Aktualizacija/Poništenje/Zatvaranje prijave – Obaveznik: pošiljaoc, primaoc, prevoznik

  1. Prijava prevoza sa strane primaoca u slučaju završenog prevoza na teritoriji Poljske:

–        Popunjavanje prijave – Za popunjavanje obavezan primaoc

–        Aktualizacija/Poništenje/Zatvaranje prijave – Obaveznik: pošiljaoc, primaoc, prevoznik

  1. Prijava prevoza sa strane prevoznika u slučaju van teritorije Poljske započetog i van teritorije Poljske završenog (TRANZITNOG) prevoza

–        Popunjavanje prijave – Za popunjavanje obavezan prevoznik

–        Aktualizacija/Poništenje/Zatvaranje prijave – Obaveznik: prevoznik

Imamo primer na poljskom i madjarskom jeziku:  Segédlet (magyar nyelvű fordítás) a kitöltéshez

  1. Kontrola statusa prevoza:

–        Kontrola statusa prijave – prevoznik

Robe koje se moraju prijaviti:

Gorivo u tečnom stanju, benzini za motor, nafta, bionafta, ulja za mazanje, additivi za gorivo, antifriz na bazi etilnog alkohola, razredjivači, denaturisani alkohol, sušeni duvan, tj. takve robe koje su često predmet prevare u prijavljivanju poreza i tako najveći manjak prave u budžetu.

Lista po tarifnim brojevima i osetljive robe.

Izuzeci:

  • sa markicama za akcizu, u pojedinačnom pakovanju
  • pošiljke do 500 kg-a ili do 500 litara
  • pošiljke pošte, ili za vojne i medjunarodne organizacije izvšeni prevozi

Sankcije:

Kontrolu će vršiti Služba za kontrolu putarine  – milicija, služba za kotrolu puteva, carina i graničari.

  • Ako su priamoc ili pošiljaoc dužni za prijavu i nisu napravili ili su su lažne podatke prijavili – 46% od vrednosti robe i minimalno 20000 PLN se daje za kaznu
  • Ako prevoznik ne daje prijavu – 20000 PLN je kazna. Ako je u detaljima greška ili aktualizacija ne valja – 5000 PLN.
  • Ako pošiljka ne odgovara po vrsti, po težini, po količini ili po volumenu prijavljenim podacima ili je pošiljka sa povećanom rizikom (osetljiva)  – stavlja se plomba ili ako nije napravljena prijava – pošiljka se oduzima.

Nadležnost šofera: bez referentnog broja ( ili sa dokumentacijom o prijavi) ne može krenuti, pošto kazna bude 5000-7500 PLN.

Period strpljivosti:

Do 01. maja 2017 se ne kažnjava

Minimalna plata u Norveškoj

Sekratarijat IRU-a je nas obavestila da od 01 jula 2017 je obavezno davanje plate vozačima vozila većih od 3,5 tone 176,65 NOK po satu. I ta plata se mora dati pored takozvanog dodatka za jelo.

Dodatak za jelo je u Norveškoj ta minimalna svota što je dozvoljeno dati vozaču bez poreza (307 NOK ili 35,35 EUR). Posle svakih 8 sati što je vozač u Norveškoj proveo je obavezno dati jedna trećina od te svote  i od 01. jula je još obavezno dati vozaču 18,23 EUR-a po satu.

Naredba na norveškom jeziku je na sledećem websajtu: https://www.regjeringen.no/nb/dep/asd/org/nemnder-styrer-rad-og-utvalg/permanente-nemnder-rad-og-utvalg/tariffnemnda/vedtak/2015/protokoll-32015/id2413722/

Propise naredbe oni prevoznici moraju održati koji su u kontraktu sa norveškom pravnim licem/ firmom.

Po naredbi nalogodavac se mora proveravati da li se prevoznik držao reda.

Naredba se ne odnosi na sopstvene prevoze.

Nove mogućnosti u TIR-EPD sistemu

Od IRU-a smo dobili obaveštenje da se sistem TIR-EPD proširio sa novom funkcijom.

Po zahtevu carine Latvije TIR-EPD sistem već daje mogućnosti da se podaci mogu davati preko njih u carinski sistem.

Nova funkcija je na listu „Pošiljka”, u sekciji po imenu „Prilozi za carinu” se nalazi. Na slici sa zelenim okvirom.

MADJARSKA PUTARINA:

E-Putarina u Madjarskoj

Otkada je uvedena e-putarina ( 1 jula 2013.) u Madjarskoj,  u graničnim ispostavama naše firme IBUSZ Kft možete kupovati madjarske GO-BOX aparate (OBU) i relacionih karata u HU-GO sistemu!!!

www.ibuszvam.hu

Call center od sistema HU-GO na nemačkom i engleskom jeziku možete zvati od 08.00 do 16.00 časova:

06-40-40-50-60

(iz Madjarske normalna tarifa)

+36-36-587-500
(iz inostranstva normalna tarifa)

Bezbedan i srećan put vam želi

Carinska agencija IBUSZ

Kategória: Srbskij