Informativno pismo 2016. oktobar

Vreme zabrane u 11. mesecu u Madjarskoj: U novembrom mesecu opet počinje takozvana zimska zabrana. Po tome zabrana ne važi za vozila u medjunarodnom pravcu od najmanje kategorije 7 (Euro 3) od 04. novembra 2016. do 01. marta 2017.

Po tome, u novembrom mesecu po sledećem redu bude zabranjeno kretanje:

05. novembra 2016. (subota) od 22.00 časova do 06. novembra 2016. (nedelja) do 22.00 časova

12. novembra 2016. (subota) od 22.00 časova do 13. novembra 2016. (nedelja) do 22.00 časova

19. novembra 2016. (subota) od 22.00 časova do 20. novembra 2016. (nedelja) do 22.00 časova

26. novembra 2016. (subota) od 22.00 časova do 27.  novembra 2016. (nedelja) do 22.00 časova

IZUZECI:

Vozila u medjunarodnom pravcu od najmanje ekološke kategorije 7 (Euro 3)

Uglavnom su isti i sada kao u prethodnim periodima. Jeste, da se zakon o kretanju teretnih vozila decembra 2014 godine malo menjao, vozila i dalje imaju oslobodjenje od zabrane sa sledećim teretima:

cveće, životinje, sveže mleko, mlečni proizvodi, sveže i smrznuto meso i proizvodi od mesa, sveži pekarski proizvodi, brzo kvarljivi prehrambeni proizvodi, jaje, i sveže, sirovo voće, povrće i žitarice (nije smrznuto, nije sušeno, nije obradjeno itd) ili

vozila bez tereta koja su krenula po gore nevedene robe i imaju dokumentaciju o tome.

Izuzetci se naleze: 190/2008-as Kormányrendelet 5.§, www.mkfe.hu ili ovde (MEGNYITÁS »).

PAŽNJA! Ako vi brzo kvarljivu robu nosite, po dokumentima OBAVEZNO se mora naznačiti „brzo kvarljivo”: ili na madjarskom:„romlandó”  ili na engleskom: „perishable”!

Isto je važno: ako vozilo ima nekavo oslobodjenje od zabrane, vozač vozila u svakom slučaju mora imati odgovarajuću dokumentaciju o tome kod sebe!

Novi zakoni u Italiji za zaposlenike koje šalju za rad u inostranstvo

Italija se zaoštrila: zastupanje, socijalni propisi, sankcije

Sekratarijat IRU-a je opet dao nove informacije o talijanskom dekretu br. 136. 2016. godine, koji odredjuje pravila za zaposlenike koje šalju za rad u inostranstvo, i koji dekret se osniva na evropskom dekretu br. 2014/67/EU i njegovoj izvršnoj odredbi br. 96/71/EK, tj . popravlja primene tih naredba u praksi.

Istovremeno talijanske vlasti još ne preporučuju izdavanje informacija, pošto kolege iz portfelje za rad i saobraćaj još nisu završili diskusiju o tačnim detaljima, i zato momentalne informacije još nemaju tačan i suštinski sadržaj. Krajni detalji za nekoliko nedelja budu najavljeni.

Momentalne informacije glase o tome da će se zakon proširiti i na drumski prevozni sektor kao i za tranzitni saobraćaj i da naznačava uslove za zapošljavanje radnika.

Odredjuje detalje:

-maksimalno vreme rada  i minimalno vreme odmora,

-minimalno vreme plaćenog godišnjeg odmora,

-minimalna plata i način plaćanja rada van radnog vremena,

-uslovi privremenog prenaupućenja na druga radna mesta,

-zdravstveni okolnosti i sigurnost na radu,

-zaštita za trudnoće, dojlije , decu i omladine.

-zabrana diskriminacije izmedju žene i muškaraca.

Odredba sadržava i mere sankcija ako se firma ne drži pravila (od 5000 do 50000 EUR-a).

Pre svakog poslatog radnika u Italiju, firma mora u roku od 24 sata najavljivati Ministarstvu Rada tu informaciju. Promene su dužni u roku od 5 dana isto javiti. Detalji sadržaja tih najava su sledeći:

– podaci o firmi koji šalje radnika

– tačni podaci o radniku i tačan broj radnika koji se šalju na rad

-početak, kraj i vreme inostranog rada

-mesto rada

-podaci o firmi koja prima radnike

-tip usluge ili rada

-podaci o autorizovanoj osobi

-podaci o osobi koja je kontakt osoba sa partnerima socijalne teritorije

-broj dozvole za  poslovanje u inostranstvu

Za vreme rada i posle još 2 godine moraju se čuvati dokumenti:

-ugovor o radu preveden na talijanski jezik,

-list o plati,

-svu dokumentaciju o vremenu rada i o isplati plata,

-dokumentaciju o osiguranje radnika

Sankcije zbog nedostataka mogu biti od 500 do 3000 EUR-a.

Zakon odredjuje – kao i u Francuskoj- jednu autorizovanu osobu koja ima legalnu adresu u Italiji. Ako se ne odredjuje takva osoba, sankcije mogu biti od 2000 do 6000 EUR-a.

Zakon traži u svakom slučaju od firmi da nadju jos jednu osobu za autorizaciju na teritoriji Italije i ta autorizova osoba će stupiti u kontakt sa vlastima i da ima kod sebe neke dokumente. Ako se ne odredjuje takva osoba, sankcije mogu biti od 2000 do 6000 EUR-a.

IRU tako smatra da prema takvim protekcionistickim koracia Nemačke, Francuske i Italije, prolećne demonstracije IRU članova su postale bezuspešne.  IRU zato na svaki mogući način pokušava da utiče na Evropsku Zajednicu, da se ne odugovlače i da prave korake protiv tih zemalja. IRU naglašava da se u što ranijem roku daje na sud Evrope ovaj predmet „Posting” izmera i predmet odredjivanja minimalne plate koji izazivaju stalne pravne rasprave unutar IRU-a i izmedju zemalje Evropske Unije. 

Bez obzira što u Italiji još fali jedan krajni zakon o raščiščavanju ovog predmeta i očekuje se za nekoliko nedelja, već  sada skrećete pažnju na očekivane uslove o radu poslanim radnicima u Italiju.

Krenuo je trajekt za kamione na Dunavu izmedju Esztergom-a i Parkanj-a

9. septembra ove godine su dali u saobraćaj veliki trajekt na Dunavu izmedju Esztergom-a i Parkanj-a

Izmedju puta broj 11. u Madjarskoj i puta broj 63. u Slovačkoj su  olakšali saobraćaj sa trajektom preko Dunava.

Ovaj teretni trajekt dnevno 150-200 kamiona može primati i prenositi iz jedne zemlje u drugu.

Od Esztergoma za 1-1,5 km-a u zapadnom pravcu ovaj trajekt za 15 minuta može preneti kamione na drugu stranu. Istovremeno 2 trajekta rade. Trajekti po imenu Arpad i Han Kardam se mogu teretiti sa 1500 tona, 1800 m2 površine i istovremeno mogu uzeti 25 komada kamiona po 40 tona.

Poslanik IRU-a u Belgiji, Jan Nemec je poslao pismo francuskom predseniku, Manuel Vall-u o problemima zbog azilaca u Calais-u za koje još nisu francuske vlasti nasli rešenje.

IRU je priznao i zahvalan je zbog truda i rada francuskih snaga u luci Calais i u okolini. Istovremeno moli da i po daljim putevima u okolini budu povećane izmere sigurnosnih snaga, najviše u noćnom periodu. Pošto se gradi ograda u okolini luke, teritorija tih problema se širi u većem krugu. Bilo bi poželjna veća kontrola bezbednih organa i informisanje vozača kamiona o aktuelnim dešavanjima. Pošto se ovog leta povećao broj migranata u toj okolini, tako se povećao broj napada i brutalnosti.

Sindikat milicije Francuske je dao izjavu da su njihovi članovi preopterećeni i bilo slučaja da su samo 4 milicajaca bila ubačena u akciju protiv 100 migranata. Transporteri su isto u teškoj situaciji zbog sigurnosti svojih vozača i robe na vozilima. U julu i u avgustu su napali migranti kamione: zapalili ih. Transportne firme moraju snositi troškove i takvih slučaja i trošak kazne u Velikoj Britaniji ako nadju migrante po vozilima. Bez obzira što su oni samo žrtve te teške situacije. Poneke transportne firme više ne uzimaju poslove preko Calais-a. Ova situacija već preti slobodnom prometu roba izmedju Kontinenta i Velike Britanije.

IRU rešenje traži za dešavanja u Calais-u

IRU poziva Francuske vlasti da uzima veće mere u kontroli i u čuvanju bezbednosti. I ne samo u luci , nego i u okolini, po parkinzima i po putevima zbog slobodnog prometa robe.Zbog istihrazloga trebalo bi razvijati tehnologiju kontrole i povećavati broj milicajaca da bi mogli istovremeno na više mesta stopirati napade i konflikte.

IRU pozdravlja termo-kamere pored tunala i predloži ih na više mesta.

Pored svega IRU traži da se pregleda protokol kažnjavanja pošto su momentalno vozači odgovorni ako se nadju migranti po njihovim vozilima. Metoda migranata se neprekidno razvija i vozači su često bespomoćni protiv njih.

IRU poziva Francuske vlasti da se preduzimaju veće mere u očuvanju bezbednosti pošto se trasportne firme nalaze svakodnevno u sve većim ekstremnim teškoćama.

MADJARSKA PUTARINA:

E-Putarina u Madjarskoj

Otkada je uvedena e-putarina ( 1 jula 2013.) u Madjarskoj,  u graničnim ispostavama naše firme IBUSZ Kft možete kupovati madjarske GO-BOX aparate (OBU) i relacionih karata u HU-GO sistemu!!!

www.ibuszvam.hu

Call center od sistema HU-GO na nemačkom i engleskom jeziku možete zvati od 08.00 do 16.00 časova:

06-40-40-50-60

(iz Madjarske normalna tarifa)

+36-36-587-500
(iz inostranstva normalna tarifa)

Bezbedan i srećan put vam želi

Carinska agencija IBUSZ

Kategória: Srbskij