Informativno pismo 2016. januar

Januarske zabrane u Mađarskoj: U januaru 2016. godine u Mađarsku zabrana kretanja kamiona većih od 7.5 T brutto nosivosti počinje subotom od 22:00 sati do neljele do 22:00 sati. Zabrana nevaži od novembra 4.-do marta 1.za teretna vozila sa EURO-3-4-5-6-klasifikacijom u međunarodnom saobraćaju.

Kao svake, i ove godine decembra po zimskom režimu se razvija saobraćaj: Od novembra 4. dakle po zimskom režimu se razvija saobraćaj: to toliko znači da do 1. marta zabrana kretanja teretnih vozila vikendom i na praznicima se ne odnosi za vozila sa barem EURO 3 klasifikacijom u međunarodnom saobraćaju. Na teritoriji naše države dakle kamionima je
zabranjeno kretanje:

2015. decembar 31. (četvrtak) 22:00 časa » 2016. januar 1. (petak) 22:00 časa
(sa EURO-3-4-5-6-klasifikacijom u međunarodnom saobraćaju se može voziti)

2016. januar 2. (subota) 22:00 časa » januar 3. (nedelja) 22:00 časa
(sa EURO-3-4-5-6-klasifikacijom u međunarodnom saobraćaju se može voziti)

2016. januar 9. (subota) 22:00 časa » januar 10. (nedelja) 22:00 časa
(sa EURO-3-4-5-6-klasifikacijom u međunarodnom saobraćaju se može voziti)

2016. januar 16. (subota) 22:00 časa » januar 17. (nedelja) 22:00 časa
(sa EURO-3-4-5-6-klasifikacijom u međunarodnom saobraćaju se može voziti)

2016. januar 23. (subota) 22:00 časa » januar 24. (nedelja) 22:00 časa
(sa EURO-3-4-5-6-klasifikacijom u međunarodnom saobraćaju se može voziti)

2016. januar 30. (subota) 22:00 časa » januar 31. (nedelja) 22:00 časa
(sa EURO-3-4-5-6-klasifikacijom u međunarodnom saobraćaju se može voziti)

IZUZECI U MAĐARSKOJ. Izuzeci su uglavnom životinje, sveže mleko, mlečni proizvodi, sveže i zamrznuta meso, mesni proizvodi, kvarljiva ishrana, jaje, sveže povrće, odnosno prazna vozila sa ciljem utovara takve robe itd. Krug izuzetaka sadrži 5. § odredbe vlade 190/2008, koja se može naći na sjtu www.mkfe.hu ili klikom ovde (otvori »)

VAŽNO! Ukoliko se vozi kvarljiva roba, u pratećem dokumentu svakako treba da piše da je („perishable”)! Tkođe važno da u nekim slučajevima vozač mora imati kod sebe u kabini izjavu popunjenu usa strane nalogodavca ili prevozničke firme, u sa sadržajem u skladu sa prilogom 4. naredbe državne vlade.

 

Švedska i Danska ostrožava granične kontrole

Nove članice ostrožavaju kontole na granicama zbog migrantske krize u evropi. Danska za 10 dana a Švedska za 6 meseci planira održavanje pravila novog zakona.

Po informaciji  IRU-a Danska uvela kontrolu dokumenata na granici sa Nemačkom. Mere ostaju na snazi 10 dana, ali sa daljih 20 dana se mogu produžiti. Kontrole se fokusiraju na osobe i danska policija je započela izvršavanje

Međunarodni drumski transport u manjoj meri dotiču kontrole, zato na čekanje teretnih vozila neće značajno uticati mere, koje se nadamo da i mi možemo uskoro potvrditi.

Švedska je takođe januara 4. uvela kontrolu ličnih dokumenata na danskoj granici. U smislu odredbe (koja u narednih 6 meseci ostaje na snazi) preduzeća za vodeni, železnički i drumski transport će biti stavljena pod odgovornost, ukoliko se ispostavi da prevoze ilegalne osobe. Instituciju stavljenja pod odgovornost je do sada jedino Švedska uvela.

Promene u zakonu ruske putarine

15. decembra 2015. je stupila na snagu modifikacija ruskog zakona za putarinu.
Najvažnije izmene su sledeće:

  • U slučaju      neuplaćene putarine ako je prvi slučaj, kazna može biti najviše 5000 rubla      (spreću ranijih 450 000).
  • Iznos kazne      u slučaju ponovljenog prekršaja 10 000 rubela (spreću ranijih 1 000 000      rubela).
  • Počinilac      prekršaja se oslobađa od odgovornosti ako je vozilo od granice Ruske      Federacije preteklo najviše 50 km i putarina se nakon toga pravilno      uplatila.
  • Ako se      prekršaj preko automatskih kontrolnih aparata istog dana više puta      registruje, tako vozač osim prvog slučaja netreba da odgovara.

Modifikacija zakona na ruskom jeziku se može naći ovde:

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201512150012?index=0&rangeSize=1

Promene u naplatnom redu putarine u Belorusiji

Odredba br. 401 11.maja 2015. Saveta Ministarstva Republike Belorusije (na snazi od 14. juna 2015.) izmenjuje i dopunjava odredbu br. 340. 30. aprila 2013. Saveta Ministarstva, odnosno njenu odredbu (Red naplate putarine za vozila koja koriste naznačene naplatne puteve Republike Belorusije)

Izmene i dodaci jedva dotiču delatnosti inostranih prevoznika, jedino na jednom mestu se nalazi promena za inostrane prevoznike. Devetnaesti članak 2. tačke izvršne odredbe od sada ovako zvuči:

Uplati neukupnog iznosa putarine odgovara:

„korišćenje takvog elektronskog uplatnog  aparata, kojije  sa datim vozilom i njihovim registarskim tablicama nepovezljiv, izuzetkom, ako su za vozilo tokom registracije u elektronskom naplatnom sistemu unešeni pogrešni podaci.

To znači da u budućem revizori nemogu kazniti za to ako je tokom sklapanja ugovora u vezi naplatnog aparata administrator registrovao pogrešne podatke  (napr. umesto „0” registrovao slovo „O” ili naopako, umesto broja registarske oznake upisao broj saobraćajne dozvole, klavijaturu nije prebacio sa ćirilice na latinicu itd.).

E-putarina u mađarskoj 

Od 1. jula 2013.-te radi prodaja relacionih karata i registracija palubnih jedinica u HU-GO sistemu na graničnim prelazima, u kancelarijama IBUSZ!

www.ibuszvam.hu

Korisnici HU-GO sistema na engleskom i nemačkom jeziku između  08.00 i 16.00 časova mogu zvati call centar.

Novi broj je::

06-40-40-50-60

(Iz mađarske se može zvati mesnom tarifom

+36-36-587-500
(ii inostranstva sa normalnom tarifom)

Bezbedan i srećan put vam želi

Carinska agencija IBUSZ

www.ibuszvam.hu

Kategória: Srbskij