Informativno pismo 2016. avgust

Vreme zabrane u 8. mesecu u Madjarskoj: Kao i svake godene, i ove, od 1. jula zabrana za sva teretna vozila iznad 7,5 to ukupne težine, bilo u medjunarodnom, bilo u unutrašnjem saobraćaju počinje svake subote od 15.00 sati i traje do 22.00 sati u nedelju.

Ovaj letnji period traje u julu i avgustu.

Po tome, u avgustu po sledećem redu bude zabranjeno kretanje:

od 06. avgusta 2016. (subota) od 15.00 časova do 7. avgusta 2016. (nedelja) do 22.00 časova

od 13. avgusta 2016. (subota) od 15.00 časova do 14. avgusta 2016. (nedelja) do 22.00 časova

od 19. avgusta 2016. (petak) od 22.00 časova do 21. avgusta 2016. (nedelja) do 22.00 časova

od 27. avgusta 2016. (subota) od 15.00 časova do 28. avgusta 2016. (nedelja) do 22.00 časova

IZUZECI:

Uglavnom su isti i sada kao u prethodnim periodima. Jeste, da se zakon o kretanju teretnih vozila decembra 2014 godine malo menjao, vozila i dalje imaju oslobodjenje od zabrane sa sledećim teretima:

cveće, životinje, sveže mleko, mlečni proizvodi, sveže i smrznuto meso i proizvodi od mesa, sveži pekarski proizvodi, brzo kvarljivi prehrambeni proizvodi, jaje, i sveže, sirovo voće, povrće i žitarice (nije smrznuto, nije sušeno, nije obradjeno itd) ili

vozila bez tereta koja su krenula po gore nevedene robe i imaju dokumentaciju o tome.

Izuzetci se naleze: 190/2008-as Kormányrendelet 5.§, www.mkfe.hu ili ovde (MEGNYITÁS »).

PAŽNJA! Ako vi brzo kvarljivu robu nosite, po dokumentima OBAVEZNO se mora naznačiti „brzo kvarljivo”: ili na madjarskom:„romlandó”  ili na engleskom: „perishable”!

Isto je važno: ako vozilo ima nekavo oslobodjenje od zabrane, vozač vozila u svakom slučaju mora imati odgovarajuću dokumentaciju o tome kod sebe!

IZ INOSTRANSTVA DO KUĆE U MADJASRKOJ – Za vreme zabrane kamioni koji se vraćaju kući iz inostranstva sa teretom, od granice do svoje baze ili do prvog parkinga mogu  saobraćati. Sledeće puteve moraju izostaviti:

 1. autoput M7 ,
 2. put br.2-es od      Budimpešte do km-a      39+150 i put M2 od 2.i 12. čvora      doParassapuszta,
 3. put 2/A u      celini,
 4. put br.6-os izmedju      Dunaújváros i Budimpešte,
 5. put br.7
 6. put br.10      izmedju Doroga i Budimpešte,
 7. put br.11 izmedju      Esztergoma i Budimpešte,
 8. put br.12,
 9. put br.1201,
 10. put br.51 izmedju      čvora sa putem 510 i Dömsöda,
 11. put br.71,
 12. put. 76 izmedju      čvora sa putevima 71. i 7. sz. i      Zalaapátija,
 13. put br.55 izmedju      Alsónyéka i Baje,
 14. put br.82      izmedju puta 8. sz. i Veszprémvarsánya,
 15. put br.84 od      Sümega i puta 71,
 16. put br.33 od Dormánda      do Debrecena,
 17. put br.86 izmedju      Jánossomorje i Nemesbődat, izmedju Körmenda i Zalabakse,
 18. put  izmedju Miskolca és Sátoraljaújhely-a,
 19. put br.38- izmedju      švora sa putem 37. i Rakamaza.

Privremene zabrane u Poljskoj – zbog sastanka World Youth Day-a (internacionalni sastanak religioznih kuca) privremene zabrane budu u Krako-u (Poljska), region Malopolska, za teretna vozila iznad 12 to ukupne težine.

Sledeće zabrane mogu biti:

0d 27. jula do 1. avgusta u gradu i regionu Krakoa i regionu Wieliczka.

Novi zakoni u Italiji za zaposlenike koje šalju za rad u inostranstvo

Sekratarijat IRU-a je dobio obaveštenje da od 23.jula 2016 novi zakon je stupao na snagu u Italiji koji ima uticaj na zaposlenike poslate iz inostranstva.  Te nove obaveze se moraju uvažavati i u sektoru za transport. Detalje primene zakona još nisu saglasili i uvažavali i puno detalja jos moraju rasčistiti.

 1. Predmet:

Glavni cilj je da radnici iz inostranstva dobijaju iste okolnosti i uslove za rad kao i domaći. To znači da dobijaju istu minimalu, ili da se dobija isti broj slobodnih dana.

Ostali detalji:

odredjuje se maksimalno vreme rada  i minimalno vreme odmora,

minimalno vreme plaćenog godišnjeg odmora,

uslovi privremenog prenaupućenja na druga radna mesta,

zdravstveni okolnosti i sigurnost na radu,

zaštita za trudnoće, dojlije , decu i omladine.

zabrana diskriminacije izmedju žene i muškaraca.

Sektor za drumski transport – talijanski zakon tačno odredjuje da sve ovo važi za transportne firme koje kabotaže rade. IRU u najkraćem roku želi rasčistiti da li ovo važi i za ostale transporte delatnosti.

 1. Registracija

Pre svakog poslatog radnika firma mora u roku od 24 sata poslati u Ministarstvu Rada informacije o aktuelnom radu: napr.: broj radnika, početak i završetak rada, mesto rada. Promene u roku od 5 dana mora isto javiti. Detalji sadržaja tih najava jos nisu rasčišćeni .

 1. Čuvanje dokumentacije

Za vreme rada i posle još 2 godine moraju se čuvati dokumenti: ugovor o radu, list o plati, svu dokumentaciju o vremenu rada i o isplati plata, osiguranje radnika itd.

 1. Autorizacija

Zakon traži u svakom slučaju od firmi da nadju neku osobu za autorizaciju na teritoriji Italije i ta autorizova osoba će stupiti u kontakt sa vlastima i da ima kod sebe neke dokumente.

IRU je u stalnom kontaku sa vlastima iz Brisela vezi tog novog zakona u Italiji i želi rasčiščavati tačne detalje vezi tranportnog sektora.

Bolest kvrgave kože goveda-  trenutašnja situacija u Evropi    

Zbog bolesti goveda su već zabrane u nekim regionima Grčke i Bugarske.

Posto se bolest proširila već za Macedoniju, Kosovo, Albaniju, Crnu Goru, Srbiju i potrebna je veća opreznost  u tranportu i u svakom slučaju tražite informacije od aktuelnog veterinara.

Zastoj i zabrana na putevima u Macedoniji

 

Zbog nevremena i kiše u Macedoniji su zatvoreni neki putevi – najviše u okolini Skopja. Na neizvesno vreme su zatvorili okružni autoput A2 (Hipodrom-Saraj)  i deo autoputa E-65 (Gostivar-Skopje-Tetovo).

Zbog zatvaranja puteva se zaobilazni putevi moraju koristiti.

Put za Grčku (E75-A1) je slobodan.

 

Usporava se saobraćaj  preko tunela za Englesku i kod trajekta za prelaz u Englesku

 

Zbog godišnjih odmora se mora računati na povećanje putnika i transportnih sredstava u prelazu za i iz Engleske i mora se računati više vremena za prelaz zbog povećanja kontrole.

MADJARSKA PUTARINA:

E-Putarina u Madjarskoj

Otkada je uvedena e-putarina ( 1 jula 2013.) u Madjarskoj,  u graničnim ispostavama naše firme IBUSZ Kft možete kupovati madjarske GO-BOX aparate (OBU) i relacionih karata u HU-GO sistemu!!!

www.ibuszvam.hu

Call center od sistema HU-GO na nemačkom i engleskom jeziku možete zvati od 08.00 do 16.00 časova:

06-40-40-50-60

(iz Madjarske normalna tarifa)

+36-36-587-500
(iz inostranstva normalna tarifa)

Bezbedan i srećan put vam želi

Carinska agencija IBUSZ

Kategória: Srbskij