Informativno pismo 2016. novembar

Vreme zabrane u 12. mesecu u Madjarskoj: U novembrom mesecu opet počinje takozvana zimska zabrana. Po tome zabrana ne važi za vozila u medjunarodnom pravcu od najmanje kategorije 7 (Euro 3) od 04. novembra 2016. do 01. marta 2017.

Po tome, u decembrom mesecu po sledećem redu bude zabranjeno kretanje:

03. decembra 2016. (subota) od 22.00 časova do 04. decembra 2016. (nedelja) do 22.00 časova

10. decembra 2016. (subota) od 22.00 časova do 11. decembra 2016. (nedelja) do 22.00 časova

17. decembra 2016. (subota) od 22.00 časova do 18. decembra 2016. (nedelja) do 22.00 časova

24. decembra 2016. (subota) od 22.00 časova do 26.  decembra 2016. (ponedeljak) do 22.00 časova

31. decembra 2016. (subota) od 22.00 časova do 01. januara 2017. (nedelja) do 22.00 časova

IZUZECI:

Vozila u medjunarodnom pravcu od najmanje ekološke kategorije 7 (Euro 3)

Uglavnom su isti i sada kao u prethodnim periodima. Jeste, da se zakon o kretanju teretnih vozila decembra 2014 godine malo menjao, vozila i dalje imaju oslobodjenje od zabrane sa sledećim teretima:

cveće, životinje, sveže mleko, mlečni proizvodi, sveže i smrznuto meso i proizvodi od mesa, sveži pekarski proizvodi, brzo kvarljivi prehrambeni proizvodi, jaje, i sveže, sirovo voće, povrće i žitarice (nije smrznuto, nije sušeno, nije obradjeno itd) ili

vozila bez tereta koja su krenula po gore nevedene robe i imaju dokumentaciju o tome.

Izuzetci se naleze: 190/2008-as Kormányrendelet 5.§, www.mkfe.hu ili ovde (MEGNYITÁS »).

PAŽNJA! Ako vi brzo kvarljivu robu nosite, po dokumentima OBAVEZNO se mora naznačiti „brzo kvarljivo”: ili na madjarskom:„romlandó”  ili na engleskom: „perishable”!

Isto je važno: ako vozilo ima nekavo oslobodjenje od zabrane, vozač vozila u svakom slučaju mora imati odgovarajuću dokumentaciju o tome kod sebe!

Austrija: od 1. januara 2017.g. se menja cena putarine

Menjaju se cene putarine za vozila iznad 3,5 tone

Po izveštaju ASFINAG-a, od prvog dana sledeće godine se uzima u obzir u izračunavanju putarine i količina zagadjenja vazduha i mera zagadjenja bukom po putevima. Tj. gleda se EURO kategorija vozila i broj osovine i dodaje se po njima doplata uz putarinu.

U registraciji i po obračunavanju putarine neće biti promene.

Italija: Obavezna registracija u medjunarodnom prevozu otpada

Italijansko Ministarstvo zaštite životne sredine je odobrilo promenu zakona po insistiranju BGL-a i IRU-a, koji je 15.oktobra stupio na snagu. Po promeni zakona za prevoz otpada se menja registracija inostranih vozila na talijanski spisak vozila za transport otpada.

Najvažnije informacije:

  1. Za medjunarodni prevoz otpada (6-a kategorija registracije) po najnovijem se ne mora osnivati podružnica vaše firme u Italiji, nego je dovoljna jedna overena e-mail adresa (P.E.C. – Posta Electronica Certificata)
  2. Za potvrdu likvidnosti od sada se prihvaća i dozvola za rad (EU-licenc)
  3. Do sada je bilo obavezno prijaviti jednu odgovornu osobu sa diplomom sa talijanskih fakulteta.

–        Od sada se prihvaća i diploma fakulteta iz drugih zemalja Evropske Unije

–        Ili pravni savetnik isto može biti ta odgovorna osoba.

Bitno je znati da i oni koji su ranije bili registrovani, i oni iznova to moraju napraviti. Prevoznici koji učestvuju u medjunarodnom prevozu otpada moraju obaviti tu registraciju u roku od 120 dana. Tj. zadnji rok registracije je: 08.02.2017.

Novi zakoni u Italiji za zaposlenike koje šalju za rad u inostranstvo

Italija se zaoštrila: zastupanje, socijalni propisi, sankcije

Po informacijama IRU-a Italija (kao i Francuska) se zaoštrila po uslovima rada na teritoriji Italije.

Te promene se uvažavaju i u drumskom saobraćaju tj. i u medjunarodnom prevozu robe i lica.

Sekratarijat IRU-a je opet dao nove informacije o talijanskom dekretu br. 136. 2016. godine, koji odredjuje pravila za zaposlenike koje šalju za rad u inostranstvo, i koji dekret se osniva na evropskom dekretu br. 2014/67/EU i njegovoj izvršnoj odredbi br. 96/71/EK, tj . popravlja primene tih naredba u praksi.

Istovremeno talijanske vlasti još ne preporučuju izdavanje informacija, pošto kolege iz portfelje za rad i saobraćaj još nisu završili diskusiju o tačnim detaljima, i zato momentalne informacije još nemaju tačan i suštinski sadržaj. Krajni detalji za nekoliko nedelja budu najavljeni.

Momentalne informacije glase o tome da će se zakon proširiti i na drumski prevozni sektor kao i za tranzitni saobraćaj i da naznačava uslove za zapošljavanje radnika.

Odredjuje detalje:

-maksimalno vreme rada  i minimalno vreme odmora,

-minimalno vreme plaćenog godišnjeg odmora,

-minimalna plata i način plaćanja rada van radnog vremena,

-uslovi privremenog prenaupućenja na druga radna mesta,

-zdravstveni okolnosti i sigurnost na radu,

-zaštita za trudnoće, dojlije , decu i omladine.

-zabrana diskriminacije izmedju žene i muškaraca.

Odredba sadržava i mere sankcija ako se firma ne drži pravila (od 5000 do 50000 EUR-a).

Pre svakog poslatog radnika u Italiju, firma mora u roku od 24 sata najavljivati Ministarstvu Rada tu informaciju. Promene su dužni u roku od 5 dana isto javiti. Detalji sadržaja tih najava su sledeći:

– podaci o firmi koji šalje radnika

– tačni podaci o radniku i tačan broj radnika koji se šalju na rad

-početak, kraj i vreme inostranog rada

-mesto rada

-podaci o firmi koja prima radnike

-tip usluge ili rada

-podaci o autorizovanoj osobi

-podaci o osobi koja je kontakt osoba sa partnerima socijalne teritorije

-broj dozvole za  poslovanje u inostranstvu

Za vreme rada (u pokretnom vozilu)i posle još 2 godine moraju se čuvati dokumenti:

-ugovor o radu preveden na talijanski jezik,

 -list o plati,

-svu dokumentaciju o vremenu rada i o isplati plata,

-dokumentaciju o osiguranje radnika

Sankcije zbog nedostataka mogu biti od 500 do 3000 EUR-a.

Zakon odredjuje – kao i u Francuskoj- jednu autorizovanu osobu koja ima legalnu adresu u Italiji. Ako se ne odredjuje takva osoba, sankcije mogu biti od 2000 do 6000 EUR-a.

Zakon traži u svakom slučaju od firmi da nadju jos jednu osobu za autorizaciju na teritoriji Italije i ta autorizova osoba će stupiti u kontakt sa vlastima i da ima kod sebe neke dokumente. Ako se ne odredjuje takva osoba, sankcije mogu biti od 2000 do 6000 EUR-a.

IRU tako smatra da prema takvim protekcionistickim koracia Nemačke, Francuske i Italije, prolećne demonstracije IRU članova su postale bezuspešne.  IRU zato na svaki mogući način pokušava da utiče na Evropsku Zajednicu, da se ne odugovlače i da prave korake protiv tih zemalja. IRU naglašava da se u što ranijem roku daje na sud Evrope ovaj predmet „Posting” izmera i predmet odredjivanja minimalne plate koji izazivaju stalne pravne rasprave unutar IRU-a i izmedju zemalje Evropske Unije. 

Bez obzira što u Italiji još fali jedan krajni zakon o raščiščavanju ovog predmeta i očekuje se za nekoliko nedelja, već  sada skrećete pažnju na očekivane uslove o radu poslanim radnicima u Italiju.

MADJARSKA PUTARINA:

E-Putarina u Madjarskoj

Otkada je uvedena e-putarina ( 1 jula 2013.) u Madjarskoj,  u graničnim ispostavama naše firme IBUSZ Kft možete kupovati madjarske GO-BOX aparate (OBU) i relacionih karata u HU-GO sistemu!!!

www.ibuszvam.hu

Call center od sistema HU-GO na nemačkom i engleskom jeziku možete zvati od 08.00 do 16.00 časova:

06-40-40-50-60

(iz Madjarske normalna tarifa)

+36-36-587-500
(iz inostranstva normalna tarifa)

Bezbedan i srećan put vam želi

Carinska agencija IBUSZ

Kategória: Srbskij