Elektroninė kelių mokesčių rinkimo sistema (LV)

ELEKTRONINĖ KELIŲ MOKESČIŲ RINKIMO SISTEMA
INFORMACIJA
KLIENTŲ APRATNAVIMO BIURAI
ELEKTRONINĖ KELIŲ MOKESČIŲ RINKIMO SISTEMA
ELECTRONIC TOLL SYSTEM
Elektroninė mokesčių rinkimo sistema, greitkeliai
Elektroninė mokesčių rinkimo sistema, kiti keliai
DAUGIAU INFORMACIJOS
“HU-GO” internetinė klientų aptarnavimo tarnyba: www.hu-go.hu “HU-GO” informacijos centras telefonu: +36 1 688 6060 El. paštas: info@hu-go.hu
1134 Budapest, Váci út 45. B épület • Adresas korespondencijai: 1380 Budapest, Pf.: 1170
GERBIAMAS SUNKVEŽIMIO SAVININKE,
Nuo 2013 m. liepos 1 d. ir mūsų šalyje įvedama nuvažiuotam atstumui proporcinga elektroninė kelių mokesčių rinkimo sistema, kuri liečia nustatytas
Vengrijos kelių tinklo (autostrados, automobilių keliai ir pagrindiniai keliai) atkarpas, kurių bendras ilgis – 6513 km, ir kurios įstatymišką pagrindą sudaro
įstatymas dėl kelių mokesčių (vadovaujantis 2013 metų LXVII įstatymu dėl mokesčio, mokėtino už naudojimąsi autostradomis, automobilių keliais ir
pagrindiniais keliais, proporcingo nuvažiuotam keliui). Nauja sistema, pavadinta “HU-GO”, atitinka Europos Sąjungos technologinius reikalavimus ir Europos
Elektroninių mokesčių už kelių infrastruktūrą sistemos ( (EETS) direktyvas.
Vengrijos vyriausybė paskyrė UAB “Valstybinė autostradų valdymo įmonė” (Állami Autópálya Kezelő Zrt.-t (ÁAK Zrt.)) vykdyti mokesčių už kelius rinkimo ir
visuotinių mokesčių už kelius paslaugų tiekėjo užduotis; be to, bendrovė vykdo svarbų vaidmenį ir remiant kontrolę.
Ką liečia mokesčių mokėjimo prievolė?
Sunkvežimius, kurių didžiausia bendra leidžiama masė – 3,5 tonos, vilkikus – tame tarpe ir balninius vilkikus –, o taip pat iš tokios motorinės transporto
priemonės ir jos traukiamos priekabos, puspriekabės susidedančius transporto priemonių sąstatus. Sistemoje pagal ašių skaičių išskiriamos trys kategorijos
(J2, J3, J4). Ašių skaičių tam tikromis sąlygomis galima pakeisti ir kelionės metu.
Kategorija J2
dvi ašys
Kategorija J3
trys ašys
Kategorija J4
keturios ar daugiau ašių
Kiek aš turiu mokėti?
Kelių mokesčio dydis priklauso nuo konkretaus kelio tipo (greitkelis ar pagrindinis kelias) pagal viešojo kelio valdytojo klasifikaciją, nuo kelio ilgio, nuo
motorinės transporto priemonės kategorijos (J2, J3, J4) ir aplinkosaugos (emisijos) kategorijos (pagal Nacionalinės plėtros ministro potvarkio Nr. 25/2013.
(V 31.) dėl kelių mokesčio dydžio ir mokamų kelių). Mokesčiai už kilometrą nurodyti žemiau esančioje lentelėje.
J2 kategorija J3 kategorija J4 kategorija
Kelio
kategorija
Gamtosaugos
klasė
Greitkelis Pagrin
dinis
kelias
Greitkelis Pagrin
dinis
kelias
Greitkelis Pagrin
dinis
kelias
≥EURO III 42,42 18,05 59,52 31,24 86,70 54,08
EURO II 49,90 21,23 70,02 36,75 108,38 67,60
≤ EURO I 57,39 24,41 80,52 42,26 130,06 81,12
Kelių mokesčio bruto kaina (Ft/km).
Kokiu pagrindu turiu mokėti?
Nenuolatinio kelio naudojimo atveju rekomenduojamas maršruto bilietas
Jei Jūs norite pasinaudoti mokamais keliais ne sistematingai, bet iš anksto suplanuotais maršrutais, rekomenduojame nusipirkti maršruto bilietą.
Susiplanuoti maršrutą ir nusipirkti maršruto bilietą galima sistemos “HU-GO” internetiniame klientų aptarnavimo portale, puslapyje www.hu-go.hu
(naudojimuisi internetu tinkamos priemonės pagalba, taip pat galima mobiliems telefonams optimizuota versija) arba ” HU-GO” lipduku pažymėtuose
pardavimo ir klientų aptarnavimo punktuose patalpintų maršruto planavimo priemonių pagalba (portalas arba kompiuteris). Pardavimo ir klientų
aptarnavimo biurų sąrašą galima rasti puslapyje www.hu-go.hu.
Maršruto planavimo metu šalia pasirinkto pradinio ir galutinio taško bei daugiausiai keturių tarpinių taškų reikia nurodyti svarbiausius motorinės transporto
priemonės duomenis (valstybinius numerius, valstybės skiriamąjį ženklą, aplinkosaugos klasę, ašių skaičių, išmatavimus).
Maršruto bilietas suteikia teisę vienkartiniam naudojimuisi keliu išimtinai suplanuotu maršrutu, į vieną pusę. Bilietą reikia nusipirkti prieš naudojantis
mokamu keliu. Bilietas, pirktas neregistruoto naudotojo, galioja iki sekančios kalendorinės dienos pabaigos. Jei Jūs registruotas naudotojas, Jūs galite
nusipirkti maršruto bilietą ir iš anksto – per 30 kalendorinių dienų iki kelio naudojimo pradžios. Tokiu būdu nusipirktą maršruto bilietą galima grąžinti.
Grąžinimo terminas – diena prieš planuojamo kelio naudojimo galiojimo laiko pradžią, iki 24 val.
Dažno naudojimosi keliais atveju rekomenduojama borto priemonė
Jei Jūs dažnai naudojatės mokamomis kelių atkarpomis, tuomet rekomenduojamas deklaravimo borto priemonės pagalba būdas.Tam borto priemones
užtikrina be kita ko su Valstybine autostradų valdymo įmone (ÁAK) sutartis pasirašiusios flotilės sekimo paslaugas teikiančios įmonės (taip vadinami
deklaravimo tarpininkai).
Jei Jūs jau turite borto priemonę,
susipažinkite su flotilės sekimo paslaugų tiekėjų sąrašu arba teiraukitės asmeniškai savo flotilės sekimo paslaugos tiekėjo. Jei Jūsų flotilės sekimo
paslaugų tiekėjas turi sutartį su Valstybine autostradų valdymo įmone (ÁAK), taigi, yra sąraše, Jūs galite registruoti savo borto priemonę sistemoje.
Flotilės sekimo paslaugų tiekėjų, pasirašiusių sutartį su visuotiniu kelių mokesčių paslaugų tiekėju (Valstybine autostradų valdymo įmone (ÁAK)),
sąrašą galima rasti puslapyje www.hu-go.hu.
Jei Jūs dar neturite borto priemonės arba pasirašėte sutartį su tokiu flotilės sekimo paslaugų tiekėju, kuris nefigūruoja minėtame sąraše,
tokiu atveju kelio deklaravimui tinkamą borto priemonę galite nusipirkti nurodytuose pardavimo punktuose ir iš su Valstybine autostradų valdymo
įmone (ÁAK Zrt.) sutartį pasirašiusių flotilės sekimo paslaugų tiekėjų. Kelio deklaravimui tinkamą borto priemonę gali užtikrinti tie flotilės sekimo
paslaugų tiekėjai, kurie pasirašė deklaravimo tarpininko sutartį su Valstybine autostradų valdymo įmone.
Kaip galima mokėti?
Registruotam naudotojui
Registruoti kelių naudotojai gali pasirinkti ir išankstinio mokėjimo galimybę. Registracijos metu sukurtą einamąją sąskaitą galima iš anksto papildyti. Jei
deklaravimas vyksta borto priemone, sistema automatiškai nuskaičiuoja nuvažiuoto kelio mokestį iš šios sąskaitos. Papildyti sąskaitą galima pardavimo
punktuose (įmokant banko kortele, degalų kortele, grynaisiais pinigais) bei banko kortele puslapyje www.hu-go.hu. Sąskaitą galima papildyti ir banko
pavedimu.
Neregistruotam naudotojui
Jei Jūs nesiregistruojate HU-GO sistemoje, Jūs turite teisę nusipirkti tik maršruto bilietą. Kelių mokestį galite sumokėti asmeniškai pardavimo punktuose
turimomis mokėjimo priemonėmis (grynaisiais pinigais, banko kortele, degalų kortele ir t. t.) arba banko kortele internetu puslapyje www.hu-go.hu.
REGISTRACIJA
Registracijos pranašumai
• Paprastesnis, greitesnis ir patogesnis kelių mokesčių mokėjimas.
• Nusipirkus maršruto bilietą, žymiai supaprastėja pirkimo procesas.
• Grąžinti maršruto bilietą gali tik registruoti naudotojai.
• Kelio deklaravimas borto priemonės pagalba galimas tik užsiregistravus.
• Tik registruotas naudotojas gali sumokėti mokestį iš iš anksto papildytos sąskaitos.
• Išankstinio mokėjimo atveju kliento einamosios sąskaitos likutį galima pergrupuoti į įvairioms motorinėms transporto priemonėms priskirtas
einamąsias sąskaitas.
• Kelių mokestį galima sumokėti įvairiomis mokėjimo priemonėmis.
Kaip užsiregistruoti?
Užsiregistruoti kaip kelio naudotojas galite internetu puslapyje www.hu-go.hu, o asmeniškai – UAB “Valstybinės autostradų valdymo įmonės (ÁAK Zrt. )”
klientų aptarnavimo biuruose. Klientų aptarnavimo biurų sąrašą ir jų kontaktinę informaciją taip galima rasti puslapyje www.hu-go.hu.
Borto priemonių, kurias galima nusipirkti nurodytuose pardavimo punktuose, registraciją galima atlikti ir duotame pardavimo punkte patalpintose maršruto
planavimo priemonėse (portalas ar kompiuteris).
Nuo kada galima registruotis?
Registruotis galima jau nuo 2013 m. birželio 24 d. internetiniame puslapyje www.hu-go.hu ir Valstybinės autostradų valdymo įmonės nurodytuose klientų
aptarnavimo biuruose.
MOKESČIO SUMOKĖJIMO KONTROLĖ
UAB “Valstybinė autostradų valdymo įmonė”, kaip kontrolę remti paskirta organizacija, vykdo neteisėto naudojimosi keliais atpažinimą, nestabdydama
judėjimo. Nustatymui reikalingų duomenų rinkimas vyksta dalinai fiksuotomis priemonėmis, o dalinai tuo tikslu sukurta, ant transporto priemonių
sumontuota įranga. Greitkelių ir pagrindinių kelių atkarpose įrengtų fiksuotų portalų kiekis – viso 74 vienetai, o nuolatinį mobilų kontrolinį duomenų rinkimą
vykdo maždaug 100 transporto priemonių.
Įrengtos fiksuotos kelių mokesčių kontrolės stotys atpažįsta ir fiksuoja stebimą teritoriją pravažiuojančių transporto priemonių duomenis, svarbius
mokesčio sumokėjimo atžvilgiu. Mobilūs kontroliniai įrenginiai, įmontuoti į juos gabenančias transporto priemones, nuolat fiksuoja duomenis; tokiu būdu,
bet kuriame mokamų kelių tinklo taške ir bet kada galima patikrinti, ar keliu naudojamasi teisėtai. Remiantis surinktais duomenimis, galima vienprasmiškai
nustatyti, ar duota transporto priemonė konkrečioje kelio atkarpoje turi teisę naudotis keliu.
Neteisėtas naudojimasis keliu sankcionuojamas administracine bauda, kurią paskirti teisę turi policija. Bauda gali būti paskirta dviem būdais:
• patikrinimas vietoje, sustabdant, kurio metu transporto priemonės vairuotojui paskiriama bauda
• nesustabdant vietoje –bauda pagal objektyvios atsakomybės principą paskiriama transporto priemonių registre užregistruotam
savininkui/eksploatuotojui
Be aukščiau pateiktų galimybių, patikrinimas ir sankcionavimas vyksta ir pasienio punktų kontrolės punktuose. Baudą, paskirtą nesustabdžius vietoje, galima
išreikalauti ir vėliau, tai yra, ir tuomet, kai neteisėtai pasinaudojęs keliu asmuo artimiausiu metu grįš į šalį.