Elektroničke naplate cestarine (HR)

SUSTAV ELEKTRONIČKE NAPLATE CESTARINE
OBAVIJEST
KONTAKT ZA KORISNIKE
SUSTAV ELEKTRONIČKE NAPLATE CESTARINE
ELECTRONIC TOLL SYSTEM
ENC brze ceste
ENC ostale kategorije cesta
DODATNE INFORMACIJE
HU-GO kontakt za korisnike putem interneta: www.hu-go.hu . HU-GO Call Center: +36 1 688 6060 E-mail:
info@hu-go.hu
1134 Budapest, Váci út 45. zgrada B • Poštanska adresa: 1380 Budapest, Pf.: 1170
POŠTOVANI KORISNICI, PRIJEVOZNICI!
Od 1. srpnja 2013. g. i u našoj zemlji uvodi se sustav elektroničke naplate cestarine razmjerno dužini
vožnje cestom, koji će se primjenjivati na označenim dionicama mađarske cestovne mreže (autoceste,
poluautoceste i magistalne ceste) u ukupnoj dužini od 6513 km. Pravnu podlogu za to predstavljaju uredbe
zakona o cestarini ( Zakona LXVII. iz 2013.g. o naplaćivanju cestarine za korištenje autocesta, poluautocesta
i magistralnih cesta razmjerno korištenoj dužini dionice). Nov sustav nazvan je HU-GO i usklađen je s
tehnološkim zahtjevima Europske unije kao i sa smjernicama Europske elektronske službe za naplatu
cestarina (EETS).
Vlada Mađarske je poduzeću Državne autoceste Z.d.d.- (ÁAK Zrt.) kao nositelju jedinstvenog prava
davatelja usluga povjerila naplaćivanje cestarine, uz koju ovlast obnaša također i značajnu ulogu u pružanju
podrške kontroli sustava u cjelini.
Na koga se odnosi obveza plaćanja cestarine?
Na korisnike teretnih vozila, šlepera – uključujući i tegljače – dopuštene ukupne mase iznad 3,5 tona – kao i
kompozicije vozila u čijem sastavu se osim navedenih nalaze još i priključene prikolice, poluprikolice. Sustav
prema broju osovina razlikuje tri skupine vozila (J2,, J3, J4). Broj osovina i tijekom korištenja ceste uz
određene uvjete, može se mijenjati.
J2 kategorija J3 kategorija J4 kategorija
dvije osovine tri osovine četiri ili više osovina
Koliko trebam platiti?
Iznos naplaćene cestarine ovisi o klasifikaciji određene ceste sa strane održavatelja ( brza cesta ili
magistrala), od pređene dužine dionice, od kategorije (J2, J3, J4) te od ekološkog razreda (emisija ispušnih
plinova) vozila (u skladu s odredbama Uredbe MNR br. 25/2013. (31.V.) o iznosu cestarine i cestama za koje
se naplaćuje cestarina). Pristojbe po kilometru sadržane su u sljedećoj tablici:
J2 kategorija
Kategorija ceste
Ekološki razred vozila
Brza cesta
≥EURO III. 42,42
EURO II. 49,90
≤ EURO I. 57,39
Bruto cijena cestarine (HUF/km).
Na temelju čega plaćam?
U slučaju povremenog korištenja ceste preporučuje se – relacijska karta
Ako se naplaćivanim cestama služite neredovito, ali prema unaprijed isplaniranom rutom, predlažemo
kupnju relacijske karte. Planiranje rute i kupnju relacijske karte možete obaviti služeći se web stranicom s
naslovom www.hu-go.hu online pristupom korisnika HU-GO sustavu (pomoću medija pogodnog za
korištenje interneta, čija verzija je dostupna i aplikacijom za mobitel), zatim pomoću instrumenata
namijenjenih planiranju rute dostupnim na prodajnim mjestima i kontaktnim točkama za korisnike s HUGO
oznakom (kiosk ili računalo). Popis prodajnih i kontaktnih mjesta za korisnike nalazi se na www.hugo.
hu web stranici.
Tijekom planiranja vožnje uz određivanje polazne točke i odredišta, te maksimalno četiri usputne dodirne
točke potrebno je naznačiti najbitnije podatke vozila (registarska oznaka, oznaka države, ekološki razred,
broj osovina, dimenzije vozila).
Relacijska karta vrijedi isključivo za jednokratno korištenje planirane rute u jednome smjeru. Karta se
obvezno kupuje prije pristupa uporabi naplaćivane vožnje. Karta kupljena za korisnika koji nije registriran
u sustavu vrijedi do isteka narednog kalendarskog dana. Kao registrirani korisnik svoju relacijsku kartu
imate pravo nabaviti 30 kalendarskih dana ranije od njezine primjene tijekom vožnje. Na takav način
kupljenu relacijsku kartu, imate pravo vratiti najkasnije do 24 sata dana prije nego je upotrijebite.
U slučaju česte uporabe cesta preporučuje se – naplatni uređaj
U slučaju da se često služite naplaćenim dionicama cesta, preporučujemo registraciju radi primjene
naplatnog uređaja. U tu svrhu moguća je nabava naplatnih uređaja za plaćanje cestarine korištene u kabini
od pružatelja usluge za daljinsko praćenje vozila, a koji je u ugovornome odnosu s Z.d.d.-om Državne ceste
( participacija u okviru interoperabilnosti ).
Ako već raspolažete s naplatnim uređajem,
pregledajte popis pružatelja usluga za daljinsko praćenje vozila ili se osobno raspitajte kod svojeg
pružatelja usluga za daljinsko praćenje vozila. Ukoliko je vaš distributer u ugovornom odnosu s
tvrtkom Z.d.d.Državne autoceste, što znači da se nalazi na popisu, svoj ćete naplatni uređaj biti u
prilici registrirati u sustavu. Popis pružatelja usluga za praćenje vozila koji su u ugovornom odnosu s
jedinstvenim davateljem usluga naplate cestarine nalazi se na web stranici www.hu-go.hu.
Ako još ne posjedujete naplatni uređaj za kabinu vozila, ili ste ugovor sklopili s pružateljem
usluge za praćenje vozila, koji nije naveden u spomenutom popisu,
naplatni uređaj pogodan za prijavljivanje rute moći ćete kupiti na označenim prodajnim
mjestima te kod pružatelja usluge za daljinsko praćenje vozila s partnerskim ugovornim odnosom sa
Z.d.d. Državne autoceste. Naplatne uređaje pogodne za prijavljivanje rute ovlašteni su distribuirati
oni pružatelji usluga za daljinsko praćenje vozila, koji su sklopili ugovor o interoperabilnosti s
Z.d.d.Državne autoceste.
Kako mogu platiti?
Ako sam registrirani korisnik
Registrirani korisnici mogu birati i plaćanje unaprijed. Tekući račun koji je otvoren tijekom registracije
moguće je nadopuniti unaprijed. Cestarinu za pređenu dionicu sustav će automatski naplatiti s iznosa na
računu, ukoliko se registrirana vožnja naplaćuje putem uređaja s trajnim nalogom za plaćanje. Nadopuna
računa moguća je plaćanjem na prodajnim mjestima ( kreditnom karticom, karticom za gorivo, gotovinom i
sl.), odnosno kreditnom karticom preko interneta putem www.hu-go.hu. Nadopuna sredstava na računu
moguća je također i bankovnom doznakom.
Ako sam neregistrirani korisnik
Ako se ne registrirate u HU-GO sustavu, ostvarujete pravo isključivo na kupnju relacijske karte. Cijenu karte
možete platiti osobno na prodajnim mjestima, prihvaćenim sredstvima plaćanja (gotovina, plaćanje
kreditnom karticom, karticom za gorivo i sl.), preko interneta kreditnom karticom koristeći web stranicu
www.hu-go.hu.
REGISTRACIJA
Prednosti registracije
• Plaćanje cestarine je jednostavnije, brže i udobnije.
• U slučaju nabave relacijske karte u znatnoj mjeri se pojednostavljuje proces kupnje.
• Za povrat relacijske karte mogućnost imaju isključivo registrirani korisnici.
• Prijava korištenja rute pomoću naplatnog uređaja trajnim nalogom moguća je isključivo nakon
registracije.
• Za plaćanje cestarine na teret prethodno popunjenog iznosa na računu mogućnost postoji isključivo
ako ste registrirani korisnik.
• U slučaju plaćanja unaprijed na tekući račun klijenta, tekući računi vezani uz njegova različita vozila
mogu se pregrupirati.
• Cestarinu možete platiti s više vrsta platnih sredstava.
Kako se registrirati?
Za korisnika možete se registrirati preko interneta služeći se portalom www.hu-go.hu, a osobno pri
mjestima za kontakte s klijentima Z.d.d.Državnih autocesta. Popis poslovnica za kontakte i njihova
dostupnost također se može pročitati na web stranici www.hu-go.hu.
Registraciju u vezi naplatnih uređaja koji se mogu nabaviti pri određenim prodajnim mjestima, moguće je
izvršiti i pomoću medija namijenjenih planiranju rute vožnje (kiosk ili računalo) dostupnih na označenim
prodajnim mjestima.
Od kojega datuma je moguća registracija?
Od 24. lipnja 2013. putem web stranice www.hu-go.hu te na označenim točkama za kontakt s klijentima
poduzeća Z.d.d-a Državne autoceste već je moguća registracija.
KONTROLA NAPLATE CESTARINE
Z.d.d Državne autoceste – ÁAK Zrt.- kao organizacija kojoj je povjerena podrška kontroli, filtriranje
neovlaštene uporabe cesta obavlja bez zaustavljanja prometa. Prikupljanje nužnih podataka za utvrđivanje
stanja dijelom se vrši fiksno postavljenim instrumentima, a s druge pak strane pomoću uređaja instaliranih
na motorna vozila namijenjenih toj svrsi. Broj fiksno postavljenih portala na dionicama brzih cesta i
magistralama ukupno je 74, a neprekidno prikupljanje podataka obavlja približno 100 mobilnih vozila.
Fiksno instalirane postaje za provjeru podataka prepoznaju i registriraju podatke vozila – relevantne za
plaćanje cestarine – a za vozila koja prolaze kontroliranu crtu. Vozila s mobilnim kontrolnim uređajima
kontinuirano prikupljaju podatke, stoga se na bilo kojoj točki cestovne mreže, u bilo koje vrijeme može
obaviti provjera ovlaštenosti korištenja ceste. Temeljem prikupljenih podataka jednosmisleno se može
utvrditi, je li dotično vozilo raspolaže pravom kretanja na tom dijelu ceste.
Sankcija za bespravno korištenje ceste je administrativna novčana kazna, za čije određivanje je
kompetentna policija. Određivanje kazne vrši se na dva načina:
• kontrolom na licu mjesta, zaustavljanjem vozila, tijekom koje se kažnjava vozač vozila
• bez zaustavljanja vozila,primjenjujući načelo objektivne odgovornosti, kazna se određuje
vlasniku/održavatelju registriranog, evidentiranog vozila.
Kontrola i sankcioniranje osim u navedenim prilikama vrši se i na kontrolnim točkama graničnih postaja. U
slučaju da se kazna odredi bez zaustavljanja na licu mjesta, kazna se može ubrati i naknadno, to jest kada se
neovlašteni korisnik ponovno vrati u zemlju.