E-Putarina (SRB)

Od 1. jula 2013. i u Mađarskoj će da se uvede elektronski naplatni (UD) sistem putarine, srazmeran sa prevaljenim putem,   koji obuhvata celu mrežu od 6513 km puteva (autoputevi i nacionalni putevi)  mađarske. Novi sistem imenom HU-GO odgovara tehnološkim zahtevima evropske unije i uputstvima  Evropskog Elektronskog Servisa Putarine (EETS).

Naplata putarine se odnosi na teretna vozila sa ukupnom masom iznad 3,5 tone. Mera putarine srazmerne sa prevaljenim putem zavisi od tipa korištenog puta (autoput, ili nacionalni put) od kategorije vozila (J2, J3, J4) i od pripadanja ekoloskoj zaštitnoj kategoriji.

Kategorizacija vozila iznad 3,5 tone se izvršava na osnovu broja osovina: pod J2 pripadaju sa dve osovine, pod J3 sa tri osovine, dok pod J4 kategoriju pripadaju vozila sa četiri (ili više) osovina.

Bruto iznos putarine (Ft / km)

Eko.

kategorija

J2 kategorija

J3 kategorija

J4 kategorija

Autoput.

Nacional

Autoput.

Nacional

Autoput.

Nacional

A (≥ EURO III.)

42,41

18,04

59,52

31,23

86,70

54,07

B (EURO II.)

49,89

21,23

70,02

36,75

108,38

67,60

C (EURO I.)

57,38

24,41

80,53

42,26

130,06

81,11

Autobusi (B2) i vozila pod kategorijom D1 i dalje mogu naplatiti putarine kroz e-vignette sistem.

Mađarska Vlada je označila  Državnu Upravu Autoputeva Doo (ÁAK) za obavljanje naplate putareine i opstih zadataka putarinskog servisa, a drustvo će da ispuni visoku ulogu i oko potpomaganja kontrola. ÁAK je odgovoran za obavljanje naplate srazmerne putarine sa prevaljenim putem, kao obavljač putarinskog servisa omogućava svakom korisniku puteva uplatu putarine, u funkciji potpomagaoca kontrole o bezpravnim korisnicima puteva služi podatke prema kontrolnom organu (policija).

Kako se može podneti priznavanje putarine u novom sistemu?

U sistemu HU-GO se može na dva načina podneti priznavanje putarine:

(1) Palubnim aparatom (uz pomoći priznavačkog posrednika)

(2) Unapred vađenom relacionom kartom

Važno znati, da bez registrovanja kod putarinskog servisa (ÁAK) samo u drugom slučaju se može uzeti pravo za korištenje puteva. Registrovati će se moći po očekivanjima od 20. juna 2013.  preko novog servisportala (www.hu-go.hu) odnosno na odredenim prodajnim mestima, tako i na svakom graničnom ispostavništvu carinske agencije IBUSZ. www.ibuszvam.hu

1. Palubni aparat  (priznavacki posrednik)

Za one koji često koriste madjarske naplatne puteve za njih može biti komotno rešenje način priznavanja, preko preduzeća koji se bave pretežno flotnim menadžmentom, takozvanim priznavačkim posrednicima obezbedjenim palubnim aparatima.  Preduslov koristenja je prethodna registracija kod putarinskog sevisa (ÁAK)ili prodavačkog partnera  www.ibuszvam.hu. i veže ugovor.

Korisnici sa plaćanjem unapred (prepaid) mogu izmiriti dugove sto znači da tokom registracije otvorenog (i kod putarinskog servisa, tojest kod ÁAK vodjenog) tekućeg racuna unapred moraju dopuniti. Taj racun daje pokrivenost na naplatnim putevima.)

2. Unapred vadena relaciona karta

Korisnik, preko internet površine HU-GO sistema (uskoro kretajuci sajt www.hu-go.hu ) ili na drzavnim prodajnim tačkama, kod prodavača www.ibuszvam.hu imaće mogućnosti unapred da iskalkulise putni pravac. Zato pored naznačenja početne i zavrsne tačke puta (odnosno maksimalno četiri kontakt tačaka) su potrebni i najvazniji podaci sa odnosom na vozilo koje je u pitanju (broj tablice, državna oznaka,ekološka zaštitna kategorija, broj osovina, ukupna masa,kamionstop izjava, visina vozila).

Relaciona karta se mora vaditi svakako pre korištenja napatnog puta (maksimalno pre 30 dana). Unapred vadene karte važe 2 kalendarskog dana, a direktno pre upotrebe vadena kart važi do kraja sedećeg kalendarskog dana i u oba slucajeva daje prava za jednostruko koristenje kalulisanog putnog pravca.

Ova usluga je najviše korisna za one, koji ne jako često ali na planiranim putnim pravcima žele koristiti naplatne delove madarskih puteva.

Kontrola

U madarskom UD sistemu za smanjenje bezpravnih korištenja puteva osnovno će se koristiti fiksne kontrolne stanice (portali), u vozila ugradjeni mobilni kontrolni aparati (bez zaustavljanja saobraćaja). ÁAK će u i u toku dana i u noći biti u mogućnosti da pridobije potrebne podatke za ustanovljenje  naplatnih obaveza vozila.

Pored fiksno instaliranim kontrolnim stanicama koje prepoznaju i zadrže važnije podatke vozila koja prelaze preko kontrolisane povrsine (foto snimak, registracija, oznaka, broj osovine itd.), i prema direktivi EETS odgovarajućim palubnim aparatima (OBU) vrse komunikaciju. U vozila instalirani mobilni aparati u tome se razlikuju od fiksnih stanica, da u bilo kom vremenu na bilo kom delu, nepredvidljivo mogu izvršavati kontrolu nad vozilima u saobracaju.

Sa gore upoznatim sredsvima skinutim podacima i po njima odredjenom kategorijom vozila jasno se može ustanoviti da vozilo na aktuelnom delu koje naplatne obaveze ima.

Nastup protiv bezpravnih korištenja puteva će da bude zadatak policije.

Sankcija bezpravnog korištenja puta ce biti administrativna kazna.

Kod ustanovljenja prekrsaja za naplatu administrativne kazne biće dva nacina:

na licu mesta u toku fizičke kontrole protiv korisnika puta

bez zaustavljanja na osnovu takozvane objektivne odgovornosti, protiv registrovanog  vlasnika vozila.

U slucaju inostranih vozila ustanovljena kazna bez zaustavljanaja se moze i naknadno naplatiti, tojest kad neopravdani korisnik puta sledeci put ustupi u državu.