E-opłata drogowa (PL)

Od 1 lipca 2013 roku na Węgrzech zostanie wprowadzony system elektronicznego pobierania proporcjonalnych opłat za pokonaną drogę.

Obowiązek wniesienia opłat dotyczy pojazdów ciężarowych powyżej 3,5 ton całościowego dozwolonego ciężaru. Proporcjonalna opłata odnośnie przejechanej drogi zależy od drogi używanej (autostrada, droga główna, droga samochodowa) i od kategorii pojazdu (J2, J3, J4) oraz od  klasyfikacji jego oddziaływania na środowisko.

Klasyfikacja pojazdów powyżej 3,5 tony dozwolonej masy całkowitej jest dokonana na podstawie ilości osi: do kategorii J2 należą pojazdy dwuosiowe, do grupy J3 trzy a do kategorii J4 klasyfikuje się pojazdy cztero – lub wieloosiowe.

Opłata brutto za użytkowanie drogi (Ft / km)

Kategoria
oddziaływania na
środowisko

Kategoria opłat J2

Kategoria opłat J3

Kategoria opłat J4

Droga
szybkiego
ruchu

Droga
główna

Droga
szybkiego
ruchu

Droga
główna

Droga
szybkiego
ruchu

Droga
główna

A (≥ EURO III.)

42,41

18,04

59,52

31,23

86,7

54,07

B (EURO II.)

49,89

21,23

70,02

36,75

108,38

67,6

C (EURO I.)

57,38

24,41

80,53

42,26

130,06

81,11

Kierowcy autokary (B2) oraz pojazdów należących do kategorii D1 nadal będą mogli wykupić prawo do użytkowania jezdni w systemie e-winiety.

W jaki sposób możemy złożyć zeznania opłaty drogowej w nowym systemie?

Możemy to dokonać na dwa sposoby:

(1) Narzędziem pokładowym

(2) Wykupionym biletem na dany odcinek drogowy

Warto wiedzieć, że u usługodawcy opłaty drogowej (ÁAK) bez rejestracji możliwe jest wykupienie jedynie drugiej opcji. Możliwość zarejestrowania się wejdzie w życie najprawdopodobniej od 20 czerwca 2013 roku przez wkrótce uruchamiany portal obsługi klienta systemu (www.hu-go.hu) i w wyznaczonych punktach sprzedaży, tak więc we wszystkich biurach granicznych Agencji Celnych IBUSZ. (www.ibuszvam.hu)

1. Narzędzie pokładowe

Dla tych, którzy często użytkują odcinki  krajowych dróg płatnych, może być wygodnym rozwiązaniem metoda zeznania poprzez narzędzie pokładowe, głównie wyposażone w system śledzenia floty. Warunkiem podstawowym tej aplikacji jest to, aby użytkownik poprzednio zarejestrował się u usługodawcy opłat drogowych (ÁAK) lub zawarł umowę ze swoim partnerem handlowym.

Użytkownicy poprzez metodę przedpłaty (prepaid) mogą wyrównać swoje zaległości, co oznacza , że rachunek bieżący stworzony podczas rejestracji muszą naładować wstępnie wpłatą. Bowiem tylko to konto zapewnia pokrycie dla użytkowania dróg płatnych.

2. Wstępnie wpłacony bilet kierunkowy

Użytkownik ma możliwość poprzez system HU-GO, dostępny na platformie internetowej (na wkrótce uruchomionej stronie internetowej www.hu-go.hu) lub we wkrótce stworzonych punktach sprzedaży, u dystrybutora,  (www.ibuszvam.hu) wstępnie zaplanować swoją przyszłą trasę. Do tego są potrzebne punkty początkowe i końcowe (oraz maksymalnie cztery punkty przejazdowe) wyznaczone na mapie, oraz podanie najważniejszych danych dotyczących pojazdu (numer rejestracyjny, kraj pochodzenia, klasa ochrony środowiska, liczba osi, największa masa dozwolona, deklaracja o utrzymaniu ciężarówek, wysokość pojazdu).

Bilet kierunkowy należy wykupić przed użytkowaniem trasy płatnej (do nabycia najwyżej 30 dni przed podróżą). Bilet kierunkowy wstępnie wykupiony jest ważny do 2 dni kalendarzowych, a bilet wykupiony bezpośrednio przed użytkowaniem odcinków płatnych do końca następnego dnia kalendarzowego i w obydwu przypadkach zapewnia wyłącznie jednorazowe prawo użytkowania zaplanowanej trasy.

Ta usługa jest korzystna dla tych, którzy nieregularnie, ale na zaplanowanej trasie chcą używać węgierskich dróg płatnych.

Kontrola opłat

W systemie węgierskim UD filtrowanie nieuprawnionego użytkowania dróg odbywa się poprzez zainstalowane na stałe stacje kontrolne opłat oraz za pomocą zainstalowanych w pojazdach ruchomych urządzeń do kontroli opłat.

Postępowanie przeciwko nieuprawnionym użytkownikom dróg będzie należało do zadań Policji.

Sankcją nieuprawnionego użytkowania drogi będzie kara administracyjna.