Elektronické mýtné (CZ)

1. června 2013 bude i v Maďarsku zaveden systém elektronického výběru mýtného, jehož výše je úměrná ujeté vzdálenosti.

Povinnost uhradit mýtné se týká nákladních automobilů s celkovou povolenou hmotností převyšující 3,5 tuny. Výše mýtného úměrného ujeté vzdálenosti závisí na typu použité komunikace (dálnice, rychlostní silnice, silnice I. třídy), na kategorii motorového vozidla (J2, J3, J4) a na jeho zařazení dle emisní normy.

Motorová vozidla s celkovou povolenou hmotností převyšující 3,5 tuny jsou řazena do kategorií podle počtu náprav: do kategorie J2 patří motorová vozidla o dvou, do kategorie J3 o třech a do kategorie J4 o čtyřech (a více) nápravách.

Hrubá výše mýtného za použití komunikace (HUF/km)

Emisní kategorie

Kategorie J2

Kategorie J3

Kategorie J4

Rychlostní komunikace

Silnice
I. třídy

Rychlostní komunikace

Silnice
I. třídy

Rychlostní komunikace

Silnice
I. třídy

A (≥ EURO   III.) 42,41 18,04 59,52 31,23 86,70 54,07
B (EURO II.) 49,89 21,23 70,02 36,75 108,38 67,60
C (EURO I.) 57,38 24,41 80,53 42,26 130,06 81,11

Pro autobusy (B2) a motorová vozidla kategorie D1 se povolení k užívání komunikací nadále kupuje v systému elektronických dálničních známek.

Jak zaplatit mýtné v novém systému?

Lze to učinit dvěma způsoby:

(1) prostřednictvím palubní jednotky,

(2) prostřednictvím relační povolenky nakoupené v předprodeji.

Je důležité vědět, že bez registrace u poskytovatele vybírajícího mýtné (AAK) je možné koupit povolení k užívání komunikací pouze druhým způsobem. Registraci bude možné provést pravděpodobně od 20. června 2013 na zákaznickém portálu systému, který bude zanedlouho uveden v provoz (www.hu-go.hu), resp. na prodejních místech k tomu určených, tak např. v kancelářích IBUSZ Vámügynökség na hraničních přechodech. (www.ibuszvam.hu)

1. Palubní jednotka

Pohodlným řešením pro ty, kteří zpoplatněné silnice často využívají, by mohla být palubní jednotka sledující v zásadě pohyb vozidla. Podmínkou je předchozí registrace u poskytovatele vybírajícího mýtné (AAK), či u jeho obchodních partnerů a uzavření smlouvy. Uživatelé vyrovnávají svůj dluh platbou předem (prepaid), což znamená, že si musí dobít účet, který si při registraci vytvoří a jehož zůstatek zajišťuje krytí pro použití zpoplatněných komunikací.

2. V předprodeji nakoupená relační povolenka

Uživatelé komunikací si budou moci předem naplánovat trasu na webovém rozhraní systému HU-GO (na stránkách www.hu-go.hu, které budou zanedlouho zprovozněny) nebo na prodejních místech, která budou zřízena na území celé republiky (www.ibuszvam.hu). Pro naplánování trasy je nutné vyznačit na mapě počáteční a cílový bod cesty (a dále nejvýše čtyři místa, přes která trasa povede), a také je zapotřebí zadat nejdůležitější údaje týkající se motorového vozidla (státní poznávací značka, rozlišovací značka státu, emisní třída, počet náprav, nejvyšší povolená celková hmotnost, prohlášení o výjimce z omezení jízd kamionů, výška motorového vozidla).

Relační povolenku je nutné zakoupit ještě před použitím zpoplatněných komunikací (lze tak učinit maximálně 30 dní předem). Relační povolenka koupená v předprodeji je platná 2 kalendářní dny, relační povolenka koupená bezprostředně před použitím zpoplatněných úseků je platná do konce následujícího kalendářního dne a v obou případech opravňuje pouze k jednorázovému použití naplánované trasy.

Tuto službu budou moci s výhodou využívat ti, kteří nejezdí po zpoplatněných úsecích maďarských silnic pravidelně, jen je potřebují čas od času využít k nějaké cestě po předem naplánované trase.

Kontrola uhrazení mýtného

V rámci systému výběru mýtného se kontrola neoprávněného použití zpoplatněných komunikací bude provádět prostřednictvím stacionárních kontrolních stanic, a dále mobilních kontrolních přístrojů umístěných do motorových vozidel jakožto nosičů.

Případy neoprávněného použití zpoplatněných komunikací se bude zabývat policie.

Neoprávněné použití bude trestáno správní pokutou.