E-пътна такса (BG)

От 1-ви юли 2013 г. в Унгария също се въвежда електронна система  за заплащане на пътна такса въз основа на изминатото разстояние .

Задължението за заплащане на таксата се отнася за тежкотоварни превозни средства с  обща допустима маса по-голяма от 3,5 тона. Размерът на пътната такса пропорционален на изминатото разстояние зависи от вида пътища (автомагистрала, автопът или национален път),  от категорията на превозното средство (J2, J3, J4) и от класификацията му според нивото на екологичност на автомобила.

Класифицирането в категории на превозните средства с обща допустима маса над 3,5 тона се извършва въз основа на броя оси: в J2 са автомобили с две оси, в J3 са с три оси, а в категория J4 са автомобили имащи четири (или повече) оси.

Брутна такса за ползване на пътя (Фт / км)

Ниво на екологичност категория

J2 категория такса

J3 категория такса

 J4   категория такса

Магистрала Национ. път Магистрала Национ. път Магистрала Национ. път
A (≥ ЕВРО III.) 42,41 18,04 59,52 31,23 86,70 54,07
B (ЕВРО   II.) 49,89 21,23 70,02 36,75 108,38 67,60
C (ЕВРО   I.) 57,38 24,41 80,53 42,26 130,06 81,11

Автобусите (B2) и превозните средства от D1 категория и в бъдеще могат да ползват пътищата чрез закупуването на е-винетки на електронната винетна система.

Как може да се обяви пътната такса в новата система?

Пътната такса може да се обяви по два начина:

(1) С бордово устройство

(2)  С предварително закупен релационен билет

Важно да се знае, че без регистрация при пътния оператор (АКА) само от втория път може да се получи право за ползването на пътищата. Регистрацията се очаква да функционира от 20 Юни 2013 г. на скоро започващия да функционира портал за клиенти (www.hu-go.hu) и на определените за това обекти за продажба, както и във всеки граничен офис на  Митническата агенция на IBUSZ .  (www.ibuszvam.hu )

1. Бордово устройство

Тези, които често ползват отсечките със задължителни пътни такси в страната, е по-удобно да използват за удостоверяване типичното проследяващо флотата бордово устройство. Условие за прилагането му е потребителят предварително да се регистрира при пътния оператор (ÁAK), или при партньора му по продажбата и да сключи договор.

Потребителите могат да уредят дължимостта си с предварително заплащане (prepaid), което означава, че трябва предварително да разполагат със средства на откритата при регистрацията разплащателна сметка. Салдото по сметката осигурява покритие за ползването на пътищата с пътни такси.

2. Предварително закупен релационен билет

Ползващите пътищата ще имат възможност предварително да планират пътя си чрез системата HU-GO по интернет на съответните места за клиенти (на скоро започващата да функционира страница www.hu-go.hu) или на откритите обекти за продажба в страната, или при дистрибутора (www.ibuszvam.hu ). За това е необходимо  освен означаването на картата на началните и крайните точки (както и на максимално четири допирни точки) също и даването на най-важните данни на превозното средство (пътен номер, националност, категоризация според нивото на екологичност, брой на оси, максимално допустима обща маса, декларация за  камион стоп, височина на превозното средство).

Релационният билет трябва да бъде закупен преди ползването на пътя (може да бъде закупен максимално 30 дена по-рано). Предварително закупения релационен билет е валиден до 2 календарни дни, релационен билет закупен непосредственно преди ползването на отсечките с пътна такса ще е валиден до края на следващия календарен ден, и в двата случая единственно се предоставя само правото за еднократно ползване на планирания маршрут.

Тази услуга е полезна за онези, които не пътуват редовно, но желаят да ползват по  предварително планирани маршрути пътищата с пътни такси в Унгария.

Проверка на пътната такса

В Унгария откриването на неправомерно ползващи пътищата в рамките на системата за пътни такси  се извършва чрез  стационарни контролни пунктове за проверка на пътната такса, така  също и поставени в превозни средства мобилни контролни устройства за проверка на пътните такси.

Полицията ще има за задача да предприема мерки срещу неправомерно ползващите пътната мрежа.

Санкцията за неправомерно ползване на пътищата ще е административна глоба.