E mýto (SK)

Od 1. júla 2013 sa aj v Maďarsku zavádza elektronický mýtny systém – platenie podľaprejazdených vzdialeností.

Vozidlá s povinnosťou úhrady mýta sú motorové vozidlá s celkovou hmotnosťou nad 3,5 tony. Sadzba mýta závisí od použitých ciest (diaľnica, cesta 1. triedy alebo cesta pre motorové vozidlá), od kategórie vozidla (J2, J3, J4) a tiež od emisnej triedy.

Kategorizácia vozidiel s celkovou hmotnosťou nad 3,5 tony sa uskutoční podľa počtu náprav:

J2=dvojnápravové, J3=trojnápravové a J4=štvor- alebo viacnápravové.

Brutto poplatok ( Ft/km ) za užívanie ciest

Emisná
trieda

Kategória J2

Kategória J3

Kategória J4

cesty 1.tr.

cesty pre MV

cesty 1.tr.

cesty pre MV

cesty 1.tr.

cesty pre MV

A   (≥ EURO III.)

42,41

18,04

59,52

31,23

86,7

54,07

B   (EURO II.)

49,89

21,23

70,02

36,75

108,38

67,6

C   (EURO I.)

57,38

24,41

80,53

42,26

130,06

81,11

Autobusy (B2) a vozidlá kategórie D1 si môžu naďalej kupovať oprávnenie na užívanie cestných komunikácií v systéme e-diaľničné nálepky.

Ako sa dá podľa nového systému platiť mýto?

Dvojakým spôsobom:

1/ palubnou jednotkou

2/ vopred zakúpeným tranzitným lístkom

Je dôležité vedieť, že bez registrácie u prevádzkovateľa mýta (ÁAK) je možné si zakúpiť oprávnenie  používania cestných komunikácií len v druhom prípade. Registrovať sa bude dať od 20. júna 2013 na čoskoro sa púšťajúcom klientskom portáli (www.hu-go.hu) a na určených predajných miestach, tak ako aj vo všetkých hraničných kanceláriách IBUSZ Vámügynökség (www.ibuszvam.hu).

1. Palubná jednotka

Pre tých, ktorí často používajú spoplatnené úseky cestných komunikácií, pohodlným riešením môže byť platenie mýta prostredníctvom palubnej jednotky – identifikátora vozidla. Podmienkou jej použitia je registrácia u prevádzkovateľa systému (ÁAK) alebo jeho distribučných partnerov a uzatvorenie zmluvy.

V režime predplateného mýta (prepaid) si môžu užívatelia vyrovnať svoje podlžnosti, čo znamená, že pri registrácii musia otvoriť zálohovaný bežný účet. Tento saldový účet zabezpečí krytie mýta za použitie spoplatnených komunikácií.

2. Vopred zakúpený tranzitný lístok

Užívateľ bude mať možnosť si vopred naplánovať trasu pomocou HU-GO systému na internetovom portáli /čoskoro spustený portál www.hu-go.hu/ alebo na zriadených predajných miestach štátu  a u sprostredkovateľa /www.ibuszvam.hu/. K tomu sú potrebné okrem na mape vyznačených východiskových a koncových bodov /ako i max. 4 dotykových bodov/, poskytnutie najdôležitejších údajov o vozidle /ŠPZ, znak výsosti, emisná trieda, počet náprav, celková najvyššia prípustná hmotnosť, vyhlásenie kamion-štopu, výška vozidla/.

Tranzitný lístok je povinný užívateľ si zakúpiť pred použitím cestných komunikácií / max. o 30 dní skôr/. V predpredaji zakúpený lístok bude platiť 2 kalendárne dni,- lístok zakúpený bezprostredne pred použitím spoplatnených komunikácií bude platiť do konca nesledujúceho kalendárneho dňa a v obidvoch prípadoch sa získava oprávnenie výlučne na jednorázové použitie vopred naplánovanej trasy.

Táto služba je výhodná pre tých, ktorí nepravidelne, ale na vopred naplánovaných komunikáciách chcú využívať spoplatnené úseky.

Kontrola mýta

Filtrácia neoprávnených užívateľov v maďarskom UD systéme sa uskutoční na fixných kontrolných staniciachmobilnými kontrolnými zariadeniami osadenými vo vozidlách.

Kontrolovať dodržanie  mýtnej povinnosti bude úlohou Polície.

Sankciou nedodržania mýtnej povinnosti bude správna pokuta.